Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Hylte kommun redovisar positivt resultat för 2020

Trots stora utmaningar med den pågående coronapandemin gör Hylte kommun ett positivt resultat för 2020. Det ekonomiska resultatet för 2020 landade på ett överskott på ungefär 18,7 miljoner kronor. Av dessa avsätts fem miljoner kronor till en coronareserv vilket gör att resultatet efter det blir ett överskott på 13,7 miljoner kronor.

– Det har varit ett minst sagt annorlunda år för oss, säger kommunstyrelsens ordförande Ronny Löfquist (S) som presenterade resultatet under fredagsmorgonen vid en digital presskonferens.
Året inleddes med översvämningar i Nissan och fortsatt sedan med en pandemi, en lokal och en global utmaning som tillsammans innebar ökade utgifter med ungefär 9,5 miljoner för kommunen. Under coronapandemin ökade bland annat kostnaderna för IT och digitalisering, personal och material. Men samtidigt har kommunen delvis kompenserats för dessa utgifter från staten.
– Totalt sett har staten kompenserat kommunerna väl för att möta den här krisen, säger Ronny Löfquist (S).

Den pågående pandemin innebar även att en hel del av den planerade verksamheten för 2020 inte kunde genomföras, vilket ger Hylte kommun en ”verksamhetsskuld” att ta igen under kommande år. För att möta detta skapar kommunen nu en coronareserv.
Coronareserven ska användas för att täcka upp för det uppkomna verksamhetsunderskottet. Det handlar bland annat om inspektioner som inte blivit av, projekt som pausats och olika verksamheter som har stängt tillfälligt och därför kan räkna med ett ökat tryck när de öppnar igen.
– Att vi kan ha den här reserven gör oss mer handlingskraftiga under den fortsatta pandemin, säger Ronny Löfquist (S).

Kontakt