Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Hylte kommun och Polisen har skrivit avtal om samverkan

Idag signerades en samverkansöverenskommelse och ett medborgarlöfte av företrädare för Hylte kommun och Polisens lokalpolisområde Falkenberg.
Målen med samverkansöverenskommelsen är att skapa en gemensam lägesbild, ta fram och leva upp till ett medborgarlöfte och att öka dialogen med medborgarna.
Samtidigt skrevs även medborgarlöftet på. Det grundar sig på medborgarsamtal där kommuninvånare har fått lyfta fram problemområden där de önskar mer aktivitet från polisen och från kommunen. De områden som utmärkt sig mest har sedan omvandlats till medborgarlöften.
De löften som finns inskrivna är att kommunen och polisen ska genomföra trygghetsvandringar i de områden där medborgarna har uttryckt en ökad ortygghetskänsla och verka för att handeln med narkotika bland unga minskar. Man ska också verka för en säkrare trafikmiljö i och runt kommunens tätorter med fokus på störande och aggressiv körning, och för en ökad närvaro av vuxna i samhället för att minska otryggheten.

Samverkansavtal Medborgarlöfte

På bilden, från vänster: Ronny Löfquist (S), kommunråd, Christer Bartholdsson, Lokalpolisområdetschef LPO Falkenberg och Per Borg, kommunchef.

Kontakt