Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Hylte kommun köper förfallen fastighet

Fastigheten i centrala Hyltebruk har under 20 år varit föremål för samhällsbyggnadsnämndens tillsyn och man har flera gånger vidtagit åtgärder för att komma till bukt med fastighetens förfall.  

Tillsynsarbetet ledde år 2013 fram till att fastigheten såldes på exekutiv auktion. Två budgivare fanns på fastigheten och huset såldes till ett företag med säte i Skåne som städade på fastigheten. Företaget valde sedan att sälja fastigheten vidare och åtgärderna stannade av.

Fastigheten har sedan sålts vidare i flera omgångar till personer bosatta utanför EU. Samhällsbyggnadsnämnden har de senaste åren jobbat kontinuerligt med att försöka få kontakt med ägarna utan resultat. Efter samhällsbyggnadsnämndens senaste beslut om rivningsföreläggande fick kommunen kontakt med fastighetsägaren och en förhandling om ett förvärv inleddes.

Efter ett idogt arbete från politiker och tjänstemän har Hylte kommun nu förvärvat fastigheten och kommer inom kort att vidta åtgärder mot fastighetens förfall.

- Vi har länge arbetat för en lösning angående problematiken kring huset och närmiljön. Genom den här affären har vi nu möjlighet att göra något åt situationen, säger kommunstyrelsens ordförande Ronny Löfquist (S).

För mer information kontakta:
Ronny Löfquist (S), kommunstyrelsens ordförande, tfn. 0345-180 00
Tony Ortenlöf, plan- och byggchef, tfn. 0345-18067


Kontakt