Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Hylte kommun hyllas i ett hedersomnämnande

Nu hyllas Hylte kommun för sitt arbete med integration, unga och digital infrastruktur. Det är organisationen Hela Sverige ska leva som i år delar ut ett hedersomnämnande till Hylte kommun för medvetna och moderna arbetsmetoder som inspirerar omvärlden.

Varje år sedan 1993 delar riksorganisationen Hela Sverige ska leva ut utmärkelsen Årets kommun till en kommun som gjort ett bra arbeta för att hela kommunen ska leva. I år delar man dessutom ut ett hedersomnämnande till en kommun som på ett föredömligt sätt gjort en speciell insats. 2016 års hedersomnämnande går till Hylte kommun.

”Hylte är en landsbygdskommun som medvetet jobbat med integration, digital infrastruktur och unga. Kommunen har, trots begränsade resurser, tillvaratagit de möjligheter till utveckling av kommunen som integration ger och är den kommun som växt mest i regionen tack vare detta, efter en längre tid av befolkningsminskning.”

Moderna arbetsmetoder

Juryn skriver i sin motivering att Hylte kommun medvetet skapat extra snabba vägar för nyanlända och att detta arbete även inspirerat resten av region Halland i deras arbete med integration.

”Hylte har konkret visat att ett medvetet och modernt sätt att jobba med integration och att nyttja de fördelar som finns i mindre kommuner med snabba beslutsvägar och nära relationer mellan kommun, ideella organisationer och företag ger positiva resultat.”

Positiv uppmärksamhet

Utmärkelsen delas ut i Uppsala den första december. Kommunstyrelsens ordförande Ronny Löfquist (S) kommer att ta emot hedersomnämnandet och presentera kommunens arbete.

- Det är så klart väldigt roligt att vårt arbete uppmärksammas. Hylte är en landsbygdskommun och vår framtid ligger i hur vi tillsammans kan utveckla de möjligheter som finns. I detta fall handlar det om den digitala infrastrukturen och på det sätt vi lyckas att integrera våra nya kommuninvånare. Samtidigt vill vi lyfta de ungas möjligheter till ett gott liv i Hylte. Lyckas vi fullfölja arbetet med dessa "tre ben" kommer framtiden i Hylte blir mycket ljus.

I år går utmärkelsen Årets kommun till Värnamo kommun.

Kontakt