Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Hylte kommun delar ut priser

Nu kan du via din förening eller som enskild person föreslå kandidater till Hylte kommuns kulturpris, miljöpris och ungdomsledarpris som delas ut av kommunfullmäktige.

Kulturpris
Kulturpriset delas årligen ut för ett förtjänstfullt arbete inom kulturellt eller humanitärt område i Hylte kommun.

Miljöpris
Miljöpriset delas årligen ut till förtjänstfullt arbete inom miljöområdet i Hylte kommun. 

Ungdomsledarpris
Ungdomsledarpriset delas årligen ut till ungdomsledare i en förening i Hylte kommun. Några av kriterierna är att föreningen ska bedriva ungdomsverksamhet i Hylte kommun och även vara registrerad i Hylte kommuns föreningsregister. Läs mer om kriterierna för ungdomsledarpriset.

Föreslå kandidater

Nu kan du eller din förening föreslå kandidater för priserna. Förslaget ska innehålla en motivering till varför kandidaten bör få priset.

Förslag till miljöpristagare lämnas till samhällsbyggnadsnämnden och förslag till kulturpristagare och ungdomsledarpristagare lämnas till arbets- och näringslivsnämnden, senast den 30 september 2017. Ange tydligt vilken nämnd och vilket pris det gäller.

Förslagen lämnas eller skickas till:
Hylte kommun
Storgatan 8
314 80 Hyltebruk

E-post: kommunen@hylte.se

Kontakt