Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Publicerad 2021-09-22

Hylte klättrar på företagsklimatsrankingen

Hylte kommun gör ett rejält skutt på Svenskt näringslivs företagsklimatsranking. Sedan förra året klättrar Hylte 25 platser och tar sig upp på den övre halvan av listan, på 138:e plats av landets 290 kommuner.
– Det är såklart jätteroligt och ett kvitto på det hårda arbete vi lägger ner. Samtidigt finns det väldigt mycket kvar att göra och vi vill såklart ännu högre, säger kommunstyrelsens ordförande Ronny Löfquist (S).

Rankingen grundar sig på en enkät som Svenskt näringsliv varje år skickar ut till företag runt om i landet och sedan sammanställer utifrån fem statistikfaktorer. Hylte är den kommun i Halland som höjt sig mest sedan förra året, och kommunen arbetar på flera sätt för att utveckla företagsklimatet ytterligare.
– Vi har analyserat förra årets resultat och jobbar nu inom flera olika fokusområden som företagen vill att vi prioriterar, säger Ronny Löfquist (S) och fortsätter:

– För att stärka samverkan mellan skola och näringsliv har vi precis satt ett program för högstadiets olika årskurser med koppling till näringslivet, som startar upp nu i höst. Inom området upphandling jobbar vi med olika förbättringsinsatser inom kommunikation och information. Vi ser även att vi behöver tydliggöra vår information och kommunikation kring till exempel bygglov och tillstånd och där pågår en översyn och utveckling av webb som syftar till att bli mer användarvänlig och guidande. Dessutom har vi en insats på gång för att öka dialogen med kommunens beslutsfattare. Så det är mycket på gång, företagen är otroligt viktiga för kommunen och ett ständigt förbättringsarbete med företagsklimatet är en förutsättning för att våra företag ska kunna utvecklas och att nya företag startas och etableras.

Kontakt