Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Hylte har ett gott företagsklimat

Charlotte Schéle, regionchef för Svenskt Näringsliv Hallands län, berättar om företagsklimatet i Hylte för näringslivet.

Charlotte Schéle, regionchef för Svenskt Näringsliv Hallands län, berättar om företagsklimatet i Hylte kommun.

Att skapa ett gott samarbetsklimat mellan kommunen och näringslivet i Hylte är viktigt. Det är också ett av motiven till varför ett näringslivsprogram har tagits fram.
– Målet är att hela tiden få ett bättre näringslivsklimat, säger kommunstyrelsens ordförande, Ronny Löfquist (S).

Det var i mars som Hylte kommun antog sitt första näringslivsprogram, som ska bidra till att det blir attraktivt och enkelt att driva verksamhet i Hylte kommun. I veckan presenterade Ronny Löfquist (S) näringslivsprogrammet för ett 50-tal företagare under en gemensam lunch. Han beskrev då flera av de aktiviteter som sker och planeras inom fem prioriterade områden.

  • Attraktiva livs- och boendemiljöer
  • Samverkan mellan skola och näringsliv
  • Service till företag som vill etablera eller expandera sin verksamhet
  • Varumärkesbyggande för att stärka Hylte
  • Infrastruktur (vägar, kollektivtrafik och IT)

– Jag tycker vi är jätteduktiga här i kommunen, men vi är dåliga på att tala om det. Vi har tre nya etableringar som är gjorda de senaste tolv månaderna och det är Standex, Kenneths Bygg och Hylte Jakt & Lantmän, säger Ronny Löfquist.

Årets klättrare

Varje år får företagen i Sverige möjlighet att bedöma företagsklimatet i den egna kommunen. Det är organisationen Svenskt Näringsliv som skickar ut en enkät med ett antal frågor. Dessa sammanställs och årligen i september presenteras en ranking där landets 290 kommuner jämförs med varandra.

På plats under näringslivsträffen fanns även Charlotte Schéle, som är regionchef för Svenskt Näringsliv Hallands län, för att redogöra för resultatet och prata om företagsklimatet i Hylte.

2012 låg Hylte på plats 187 i rankingen. Sedan dess har det bara gått uppåt. Jämfört med förra året har Hylte kommun klättrat 27 placeringar till plats 103. Detta gjorde att kommunen utsågs till ”Årets klättrare” i Halland 2016.

Tittar man på resultatet från årets mätning så tycker 48,9 procent av de företag i Hylte som svarat att företagsklimatet är bra. I stort sett så har Hylte kommun fått bättre omdömen och klättrat i rankingen inom alla enkätfrågor jämfört med förra året.

– Hylte har gjort en resa, att hålla en uppåtgående trend över tid är bra, säger Charlotte Schéle.

Lyssnar på företagen

De flesta kontakter som företagen har med kommunen är kring tillstånd och rådgivning. Charlotte Schéle påpekar att det är mindre positivt kring upphandlingsfrågor.

– Vi vet att vi inte är tillräckligt bra där. Därför har vi avsatt pengar, säger Ronny Löfquist.

Han berättar att kommunen planerar att höja kompetensen kring uppahandlingsfrågor genom att anställa en inköpare/upphandlare för att stödja verksamheterna.

– Det viktigaste är att det ska bli ännu bättre att driva företag i Hylte, så vad kan man jobba med för att det ska bli ännu bättre? frågar Charlotte Schéle.

De svar som framförs från företagarna på plats och som enkäten visat på är bland annat att attraktionskraften för kommunen ska ökas, att man ska arbeta för att få fler nyetableringar, att det ska var lätt att pendla och att man bör visa på positiva exempel inom näringslivet i kommunen.

Kommunen tittar på enkätsvaren och arbetar vidare med att skapa goda förutsättningar för att driva företag i Hylte kommun och skapa ett gott samarbetsklimat mellan politiker, tjänstemän och näringslivet.

Kontakt