Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Hylte först ut i landet med språkstart till alla nyblivna barnfamiljer

Barns viktigaste redskap genom livet är förmågan att förstå, uttrycka sig och bli hörd. För att de som vuxna ska kunna leva och verka i samhället krävs ett ordförråd om minst 50 000 ord. Nu är Hylte kommun först i landet med att satsa brett på språkutveckling för alla nyblivna familjer.

Undersökningar visar att allt fler barn- och unga i det svenska samhället har ett bristande ordförråd redan vid skolstart vilket påverkar inlärningen och sociala relationer negativt. För att stävja den negativa utvecklingen satsar Region Halland på projektet Språkstart Halland. Hylte kommun är först i Halland med att nappa på erbjudandet om samarbete och först i landet med att erbjuda det till alla nyblivna familjer i kommunen. Syftet är att på olika sätt inspirera föräldrar att läsa, sjunga och rimma för sina små barn. 80% av barnets ordförråd kommer från det barnet läser eller får uppläst för sig.

Positivt beslut i fullmäktige

Igår beslutade kommunfullmäktige i Hylte kommun att alla nyblivna föräldrar i Hylte kommun ska få ta del av Språkstartsatsningen. Praktiskt innebär det att kommunen kommer att lägga ett betydligt större fokus på små barns språkutveckling, än vad man har gjort tidigare. Från och med årsskiftet kommer kommunens bibliotekarier att göra hembesök hos nyblivna föräldrar. Besöken kommer att ske när barnen är sex månader, femton månader och tre år. I Hylte kommun handlar det om cirka 135-140 familjer.
- Som före detta barnbibliotekarie känns det fantastiskt roligt att Hylte kommun som första halländska kommun har fattat beslut om deltagande i Språkstart Halland, säger Jessica Blohm, Biblioteks- och kulturchef i Hylte kommun:
- Fullmäktige i Hylte har valt att inkludera samtliga nyfödda barn i kommunen vilket vi är mycket stolta över, hittills har det inte skett i Sverige där man istället arbetar med riktade insatser mot utvalda områden. Förutom kärlek, mat och sömn är språket det viktigaste vi kan ge till våra barn. Det är tack vare det talade, lästa och skrivna språket som vi kan vara en aktiv del i vårt demokratiska samhälle, berättar Jessica Blohm.

Bokgåvor och dialog

I och med gårdagens positiva beslut anställs ytterligare en bibliotekarie från och med årsskiftet, som tillsammas med befintlig personal kommer att göra hembesök hos nyblivna barnfamiljer. Familjerna kommer att få språkpaket med lustfylld inspiration till att tala, rimma, ramsa, sjunga och leka tillsammans med sina barn. Mer information om språkstart kommer att skickas ut till familjerna i vår innan bibliotekariernas besök. Satsningen är permanent och kommer att bedrivas i samarbete med Region Halland.

Positiv satsning för alla

Kommunstyrelsens ordförande i Hylte kommun, Ronny Löfquist (S) ser även han mycket positivt på satsningen.
- Jag har förstått att 80% av barnets ordförråd kommer från det barnet läser eller får uppläst för sig. Den språkliga utvecklingen är således en viktig nyckel för att våra barn så småningom ska kunna ta del av det samhället de lever i. Kan vi hjälpa till med detta är det oerhört positivt för alla.
- Den här satsningen går även helt i linje med vår föresats att skapa en attraktiv kommun att bo och verka i. Att vi dessutom är först ut i landet med att erbjuda det för alla barnfamiljer med nyfödda barn i kommunen känns extra kul.

Kontakt