Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Högre lön för pedagogiska yrken i Hylte kommun

Nu höjs lönen för pedagogiska yrken i Hylte kommun i en lokal lönesatsning på totalt fem miljoner kronor.  Även gruppen socialsekreterare, som arbetar med myndighetsutövning, föreslås prioriteras. Utöver den lokala lönehöjningen får legitimerade lärare, förskollärare och fritidspedagoger i Hylte kommun även ett statligt lönepåslag i Lärarlönelyftet.

Hylte kommuns politiska ledning har beslutat om en lokal kommunal lönesatsning på fem miljoner kronor per år. Pengarna ska fördelas i första hand till pedagogiska yrken men även till andra yrkeskategorier som pekas ut som bristyrken i kommunen. Bakgrunden till den lokala satsningen är en önskan att erbjuda konkurrenskraftiga löner som ligger på rätt nivå i jämförelse med övriga kommuner i Halland och Gislaved. Kommunfullmäktige har beslutat att fyra miljoner av lönesatsningen ska tillfalla pedagogisk personal.

- Vi har duktiga pedagoger i kommunen. Lönen får inte vara anledningen till att de väljer att byta arbetsgivare. Vår lönestrategiska plan visar tydligt att pedagogernas lönenivå behöver prioriteras, framförallt de som varit hos oss en längre tid, säger Ronny Löfquist (S), kommunstyrelsens ordförande.

I år föreslås även en prioritering av gruppen socialsekreterare som arbetar med myndighetsutövning. Beslut fattas i personalutskottet i slutet av september. Satsningen är en del i kommunens lönestrategiska plan.

Individuell bedömning 

Både Hyltes lokala lönesatsning och det statliga lönepåslaget prövas och fördelas gemensamt i barn- och ungdomskontorets ledningsgrupp. Löneförhöjningen bedöms individuellt för att klargöra om och i så fall hur mycket den behöver ändras för att nå upp till önskad lönestruktur. Stigert Petersson, barn- och ungdomschef berättar att man i arbetet har en helhetsyn och ser att det finns många duktiga och erfarna pedagoger i Hylte kommun.

- Löneläget i många pedagogiska yrken har förändrats det senaste åren och det är mycket positivt att politiken har fångat upp behovet av att se över lönerna och rätta till vår lönestruktur, framför allt gäller detta för de som har arbetat en tid i kommunen.

Statligt lönepåslag

Utöver den lokala satsningen får legitimerade lärare, förskollärare och fritidspedagoger i Hylte kommun även ett statligt lönepåslag. Beslutet om hur pengarna fördelas fattas i hemkommunerna.

­- Vad det gäller det statliga lärarlönelyftet har vi till skillnad från andra kommuner valt att lägga lärarlönelyftet som en permanent lönehöjning och inte ett tillfälligt tillägg. Det ger en trygghet kring lönenivån som inte är beroende av vilken regering som styr landet, säger Ronny Löfquist (S).

Om lärarlönelyftet

Regeringen har beslutat att satsa tre miljarder per år i ett lärarlönelyft över hela landet. Syftet är att öka läraryrkets attraktionskraft och därigenom resultaten i skolan. Kravet för att få del av den statliga lönesatsningen är att lärarna och förskollärarna har en legitimation för yrket och att fritidspedagogerna har en adekvat högskoleutbildning.

Den svenska skolan befinner sig i ett mycket allvarligt läge. Kunskapsresultaten har sjunkit under lång tid, ojämlikheten har ökat och lärarbristen är stor. Nyckeln för att vända den utvecklingen är skickliga och engagerade lärare. Lärarlönelyftet ska premiera lärares skicklighet och utveckling i yrket. Den genomsnittliga lönepåslaget kommer att vara ett intervall mellan 2500 och 3500 kr i månaden för dessa lärare, som fördelas lokalt”, skriver regeringskansliet i ett utlåtande.    

Kontakt