Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Granskning, Givagård 1:27, Marknadsplatsen i Torup

Granskning för detaljplan för Givagård 1:27 m.fl. i Torup pågår den 24 mars 2017 till och med den 7 april 2017.

Samrådshandlingarna finns tillgängliga på samhällsbyggnadskontoret och på kommunens anslagstavla i kommunhusets entré under kontorstid. De finns också här på kommunens webbplats och har skickats ut till berörda sakägare.

Kontakt