Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Granskning för detaljplan Tollsbo 1:19 m.fl. och Givagård 1:16 m.fl.

Samhällsbyggnadskontoret har upprättat ett förslag till ändring av detaljplan Tollsbo 1:19 m.fl. (Hyltebruk) samt ett förslag till detaljplan för Givagård 1:16 m fl. i Torups samhälle.

Samråd om planförslagen pågår mellan 7 juli 2021 – 16 augusti 2021.

Eventuella synpunkter på planförslaget ska lämnas skriftligen. Tänk på att uppge fastighetsbeteckning samt namn och adress tydligt.

Skrivelsen ska vara inlämnad till Samhällsbyggnadskontoret senast den 16 augusti 2021.

Hylte kommun
Samhällsbyggnadskontoret
Storgatan 8
314 80 Hyltebruk

Det går även bra att mejla in synpunkter via e-post: sbk@hylte.se.

Mer information om syftet med detaljplanerna, planhandlingar, plankarta, samrådsredogörelse samt planbeskrivning finns att tillgå på Hylte kommuns webbplats hylte.se under sidan pågående detaljplaner (Bygga, bo och miljö > samhällsplanering > pågående detaljplaner) och via länkarna nedan:

Kontakt