Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Granskning av detaljplan för Givagård 1:16 m.fl.

Samhällsbyggnadskontoret har upprättat ett förslag till detaljplan för Givagård 1:16 m.fl, Torup, Hylte kommun.

Granskningstid om planförslaget pågår mellan 21 december 2021 – 4 januari 2022. Detaljplanen har varit ute på granskning men i följd av överprövning av Länsstyrelsen, har planen reviderats och är åter ute på granskning.

Eventuella synpunkter på planförslaget ska lämnas skriftligen. Tänk på att uppge fastighetsbeteckning samt namn och adress tydligt.

Skrivelsen ska vara inlämnad till Samhällsbyggnadskontoret senast den 4 januari 2022.

Hylte kommun
Samhällsbyggnadskontoret
Storgatan 8
314 80 Hyltebruk

Det går även bra att mejla in synpunkter via e-post: sbk@hylte.se.

Mer information om syftet med detaljplanen, planhandlingar, plankarta, samrådsredogörelse samt planbeskrivning finns att tillgå på Hylte kommuns webbplats hylte.se under sidan pågående detaljplaner Länk till annan webbplats. (Bygga, bo och miljö > samhällsplanering > pågående detaljplaner) och via länken nedan:

Kontakt