Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Gamla betongdammen rivs - kan orsaka buller

Under midsommarhelgen rivs den ena halvan av gamla betongdammen vid Hylte damm ända ned till berggrunden. Företaget Statkraft som ansvarar för ombyggnaden av Hylte damm meddelar att arbetet kan medföra högre ljudnivåer. Samtidigt byggs den nya betongdammen, både rivning och uppbyggnad kommer att pågå fram till hösten.

Efter rivning av betongdammen kommer den gamla jorddammen, som använts som gångväg, att rivas någon meter under vattennivån. Det är NCC Sverige AB som är huvudentreprenör för arbetet. Monica Engman, projektledare på Statkraft, berättar att arbetet går bra.
- Arbetet har gått bra, tidplanen är något försenad eftersom vi hade 10 veckor med lite högre flöden i Nissan. I våras fick vi avvakta med vissa arbeten men vi räknar med att vara klara med arbetet i mars 2020.

Kontakt