Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Fyra elever avstängda från Örnaskolan

Under torsdagen beslutade huvudskyddsombudet att stänga av fyra elever på Örnaskolan med hänvisning till arbetsmiljölagen. Detta för att säkerställa arbetsmiljön på skolan för lärare och elever samt att säkra trygghet och studiero.

Under ett möte med förvaltningschef och fackliga företrädare aviserade rektor Per Henriksson sin intention att avsäga sig arbetsmiljöansvaret på skolan eftersom situationen kräver ett samlat grepp och andra insatser än vad han som rektor ensam förfogar över. Efter ett möte mellan skol- och kommunledningen på fredagen valde dock Per Henriksson att kvarstå som arbetsmiljöansvarig.
Skolledningen kommer nu tillsammans med förvaltnings- och kommunledning att titta på vilka möjligheter till lösningar som finns på såväl kort som lång sikt.

Hur länge eleverna kommer att vara avstängda är i nuläget inte bestämt utan bedöms av Arbetsmiljöverket i samråd med Hylte kommun. Om deras frånvaro från skolan blir långvarig kommer skolan att säkerställa att de avstängda eleverna får sin utbildning på annat sätt.

Undervisningen på Örnaskolan kunde under fredagen genomföras som vanligt.

Kontakt