Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Från bra till utmärkt - Kanadensisk skolutveckling i fokus

Gästföreläsaren Mary-Jean Gallagher berättar om skolutveckling i Kanada för pedagoger och rektorer i Hylte kommun

Det är dags för oss att börja bända måluppfyllelsekurvan uppåt, säger Mary-Jean Gallagher från Kanada, om skolutvecklingen i världen.

På sju år har provinsen Ontario i Kanada lyckats vända skolornas resultat från bottennoteringar till bäst i klassen. Idag gästar projektledaren Mary-Jean Gallagher Hylte kommun för att dela med sig av framgångsfaktorerna.

Utvecklingsresan i provinsen Ontario är en framgångssaga. På några år har man lyckats ändra den totala måluppfyllelsen i provinsens 5500 skolor från 50% till 72 %. Genom nya strategier och arbetsmetoder har man kopplat samman skolornas beprövade erfarenhet med akademins vetenskapliga grund och resultatet är omedelbart. Idag gästade Mary-Jean Gallagher, med den avancerade titeln Ontario’s Chief Student Achievement Officer and Assistent Deputy Minister, Hylte kommun och delade med sig av sina erfarenheter för en fullsatt Hörsal.

- Vårt gemensamma mål, oavsett om vi är politiker, lärare eller lektorer på universitet, är att vi vill ge mer till barnen i våra skolor. De behöver mer än någonsin för att lyckas i den här världen. Jag vet att många av personalen inom skolan redan känner sig hårt ansatta. Det är svårt att hinna med, våra scheman är fulltecknade. Men vi behöver inte jobba hårdare eller hålla på längre för att klara det här. Det vi kan göra, det är att arbeta smartare.

Folk blir smartare

Med den nya arbetsmetoden i Ontarios skolor började man styra verksamheten utifrån barnens resultat. Man var noga med att ta reda på hur barnen presterade, analysera resultaten och anpassa undervisningen för att ständigt förbättra inlärningen. Idag vittnar resultat, personal och elever om en skola som gått från bra till utmärkt. Mary Jean berättar om en 10-årig elev som uttryckte enligt följande på frågan om skolan blivit bättre;
- We are improving each year. People are getting smarter. We are starting to think school has potential.

Vi blir bättre för varje år. Folk börjar bli smartare. Vi börjar tro att skolan har potential.

Föreläsning och workshop

Fredagens föreläsning hölls för pedagoger och rektorer från Hylte kommun och angränsande kommuner. På eftermiddagen arbetade man i grupper kring hur de nyvunna kunskaperna kan implementeras i kommunens förskolor och skolor. Stigert Pettersson berättar att föreläsningen är ett led i kommunens skolutveckling där man sedan två år tillbaka börjat gå över till arbetsmetoder på vetenskaplig grund.

- För oss är det här en inspirations föreläsning med huvud budskapet att det går! Ontario har mycket gemensamt med oss vad det gäller socioekonomisk struktur så det är enkelt att göra jämförelser. Det är intressant att få ta del av deras nycketstrategier här på hemmaplan. Mary-Jean var på genomresa, från Malmö till Stockholm, så det passade bra att bjuda in henne till oss. Det har varit en värdefull dag för oss alla.

Kontakt