Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Fortsatt fjärr- och distansundervisning för högstadie- och gymnasieelever

Smittspridningen av covid-19 är fortsatt hög i Halland. Nu rekommenderar Smittskydd Halland alla länets högstadie- och gymnasieskolor att fortsätta med fjärr- och distansundervisning. Den som eventuellt varit på utlandsresa under sportlovet ska sitta i karantän, även resenärer inom Sverige uppmanas vara försiktiga.

Smittskydd Halland ser nu ett oroväckande trendbrott om att smittspridningen åter är på väg att öka. I kombination med de muterade virusstammar med högre smittsamhet som cirkulerar är detta mycket bekymmersamt. Med anledning av ovanstående rekommenderar Smittskydd Halland länets kommuner att inleda undervisningen i länets högstadie- och gymnasieskolor med en veckas distansundervisning direkt efter sportlovet. Undantag kan göras för bland annat särskola och i de fall där distansundervisning ej bedöms möjligt, exempelvis vid anpassad närundervisning för de elever som behöver extra stöd. Skolorna bör vidare från vecka tio (10) och fram till och med veckan efter påsklovet vara beredda att fortsätta med delvis distansundervisning.

Fjärr- och distansundervisning för högstadiet vecka nio (9)

Med anledning av ovanstående kommer eleverna i samtliga årskurser på Örnaskolan att ha fjärr- och distansundervisning veckan efter sportlovet. Från och med vecka tio (10) återgår högstadieeleverna till växelvis fjärr- och distansundervisning med en årskurs på plats på skolan och två årskurser på distans. Den växelvisa undervisningen kommer att bedrivas fram till veckan efter påsk. Särskolans elever och de elever som redan har en anpassad undervisning på skolan på heltid fortsätter med detta enligt tidigare uppgjort schema. Även Kulturskolans elever kommer att ha fjärr- och distansundervisning under angivna veckor.

Karantän efter utlandsresa

Enligt Smittskydd Halland är de elever (och den skolpersonal) som varit utomlands under sportlovet, liksom alla andra utlandsresenärer, enligt nationella regler skyldiga att sitta en vecka i karantän efter ankomst till Sverige. De ska också provta sig för covid-19 både vid ankomsten och dag fem efter ankomsten. Även efter resor inom Sverige bör extra försiktighet iakttas med uppmärksamhet på symtom då vissa varianter av muterade virusstammar är vanligare förekommande i andra delar av landet.

Kontakt