Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Första delen av budgetbeslutet taget – Sammanfattning av kommunfullmäktige 11 november 2021

Under torsdagens sammanträdde i Forum fattade kommunfullmäktige beslut om steg ett av budgeten för 2022. Årets budgetprocess har delats upp i två steg. Detta med anledning av det oklara läget i riksdagen där det inte går att förutse vilket budgetförslag som kommer att gå igenom där i höst – vilket i sin tur påverkar hur mycket statsbidrag och liknande ersättningar Hylte kommun kan räkna med. Beslut om andra steget av budgeten, där bland annat nämndernas driftsbudgetar ligger, fattas i februari 2022.

Fullmäktiges beslut för steg ett, där bland annat skattesatsen och taxorna ingick, gick enligt kommunstyrelsens förslag, men med den ändringen att även VA-taxan får vänta till februaribeslutet.

Övriga punkter för kvällen handlade om bland annat utbetalning och redovisning av partistöd för 2020, justering av investeringsbudget där 165000 kronor flyttades från barn- och ungdomsnämndens investeringsbudget till kultur- och folkhälsonämndens investeringsbudget, samt en återrapportering från revisionsbyrån EY som gjort en översyn på kommunens fordonshantering.

Svar på motioner

Torsdagens möte innehöll inga inkomna motioner att besluta om.

 

Alla handlingar inför mötet går att läsa här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt