Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Föreslå LIS-områden

I samband med att en ny översiktsplan för Hylte kommun tas fram, kommer områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, så kallade LIS-områden, att ses över. Kommunstyrelsen bjuder därför in intresserade att föreslå nya LIS-områden att pröva i översiktsplanen.

Förslag ska innehålla:

  • karta med föreslaget område
  • beskrivning av innehåll (typ av verksamhet, antal bostäder etc)
  • motivering till varför detta område är lämpligt och på vilket sätt det skulle bidra till landsbygdsutveckling. 

Skicka in ditt förslag

Förslag ska ha kommit in skriftligt till Hylte kommun, Storgatan 8, 314 80 Hyltebruk eller via e-post till kommunen@hylte.se, senast måndag 31 oktober 2016, för att hinna prövas i översiktsplanen. Märk brev eller e-post med ”LIS-område”.

Kontakt