Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Föräldragrupp på Familjecentralen

Vid nio träffar som utgår från ”Vägledande samspel” får föräldrar möjlighet att träffas i grupp för att stärka sin föräldraroll och se sin familjs möjligheter. Gruppen vänder sig till alla föräldrar med barn 0-18 år.

Start: v.34, tisdagen den 23 augusti
Plats:
Odengatan 1, Hyltebruk. Familjecentralen i Hylte
Ingång C, på baksidan av Vårdcentralen vid rampen
Tid:
tisdagar, kl.17.30-19.30 v. 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 och en gång i januari.

Föräldragruppens innehåll

Vägledande samspel bygger på FN:s barnkonvention, modern utvecklingspsykologi och tre bemötande former:

1. Det känslomässiga bemötandet:

  • Hur skapar vi en positiv relation till våra barn?
  • Vad står barns beteende för?
  • Hur hjälper vi våra barn att få en god självkänsla?

2. Det meningsskapande bemötandet:

  • Hur hjälper jag mitt barn att få en meningsfull och begriplig tillvaro?
  • Hur hjälper jag mitt barn att lära sig nya saker?
  • Hur hjälper jag mitt barn att leka?

3. Det reglerande bemötandet:

  • Vilken ledare vill jag vara?
  • Hur kan jag sätta gränser på ett positivt sätt?
  • Hur kan jag vända jobbiga situationer till något hanterbart?

Anmälan

Ring eller skicka e-post för att anmäla dig.

Annie Nilsson, Specialpedagog
E-post:
annie.nilsson@hylte.se
Telefon:
0733-71 81 23

Birgitta Årzén, förskollärare
E-post:
birgitta.arzen@hylte.se
Telefon Öppna förskolan:
0768-55 60 16


Tankar från en förälder som deltagit:

”Det är faktiskt inte så att jag är särskilt gammalmodig eller dåligt insatt, men när jag deltog i föräldragruppen gick det upp ett ljus för mig. Att vara förälder innebär att coacha och vägleda ett barn eller ungdom genom livet och inte att uppfostra dem. Jag behöver inte som förälder vara någon slags överåklagare som hela tiden talar om vad som är rätt och fel i min vuxenvärld. Jag ska finnas bredvid mina barn och stötta, uppmuntra, inspirera, dela upplevelser, sprida livsglädje och se barnen som de är.

Jag tror att det var det att vi talade och reflekterade om situationer ur vår vardag och våra liv med de andra i gruppen som gjorde att jag känner mig mer uppmärksam på vad mina barn tycker, tänker och vill. Och inte minst att se min roll som vuxen och hur mitt sätt att vara påverkar mina barn och att jag ska stå för vad jag känner och vad jag vill. Det är ok att säga nej.”

Kontakt