Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Publicerad

Flera åtgärder från den 23 december för att minska smittspridning av covid-19

Från och med torsdag 23 december inför Regeringen och Folkhälsomyndigheten nya restriktioner och åtgärder för att minska belastningen på sjukvården och begränsa den ökade smittspridningen i samhället.

Förra veckan registrerades 608 nya fall av covid-19 i Halland, i Hylte kommun har 35 nya fall rapporterats in under vecka 49. Den senaste tiden har också antalet misstänkta fall av den nya virusvarianten omikron ökat i länet. Sjukvården i Halland berättar att man ser en succesiv ökning av antalet patienter med covid-19 som behöver läggas in för vård på sjukhus, sex patienter vårdas på intensivvårdsavdelningen IVA. För att skydda patienter och medarbetare på sjukhusen uppmanar Region Halland allmänheten att vara vaksamma på symptom och inte följa med eller besöka närstående på sjukhusen om man känner sig sjuk. Det är också viktigt att följa vårdens instruktioner om munskydd och besöksrutiner.

Hylte kommun fortsätter att följa nationella och regionala riktlinjer i arbetet med att begränsa smittspridningen av covid-19. Inom kommunens särskilda boenden har samtliga äldre och medarbetare som tackat ja till en påfyllningsdos fått en tredje vaccination. För att förebygga smittspridning uppmanas besökare att fortsätta att förboka sina besök på kommunens särskilda boenden och att umgås i den anhöriges lägenhet, inte i gemensamma dagrum.

Från den 23 december 2021 gäller följande:

 • Alla bör undvika miljöer med trängsel
 • Alla bör arbeta hemifrån i den mån som arbetet tillåter.
 • Avrådan från cuper och läger inomhus som inte innebär yrkesmässig utövning. Däremot kan ordinarie aktiviteter med träningar, övningar, matcher, föreställning och tävlingar fortgå.
 • Smittskyddsåtgärder rekommenderas för utbildningar för vuxna, så att trängsel och stora samlingar undviks. Närundervisning är huvudregeln, men för universitet och högskolor kan undervisning på distans användas som ett verktyg för att glesa ut i undervisningslokalerna.
 • Bara sittande gäster tillåts på serveringsställen och avstånd mellan olika sällskap krävs.
 • Vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar tillåts bara sittande gäster om det är fler än 20 personer, oavsett vaccinationsbevis.
 • Utan vaccinationsbevis ställs även krav på avstånd mellan sällskapen, en maxstorlek på 8 personer inom sällskapen och ett maxantal på 500 gäster eller deltagare.
 • Vid tillställningar på fler än 500 gäster eller deltagare krävs vaccinationsbevis samt avstånd mellan sällskapen och en maxstorlek på 8 personer per sällskap.

Folkhälsomyndigheten föreslår även till regeringen att fatta beslut om:

 • Maxtak på 50 personer vid uthyrning av platser för privata sammankomster
 • Enbart sittande resenärer vid långväga kollektivtrafik
 • Krav på negativt covidtest som är max 48 timmar gammalt för utländska medborgare som reser in i Sverige. Gäller från 12 års ålder.

Läs mer

Läs mer om rekommendationerna och de allmänna råden via Folkhälsomyndighetens och Region Hallands webbplats

Kontakt