Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Finansministern besökte Sörgårdens förskola

Finansminister Magdalena Andersson besöker Sörgådens förskola

Finansminister Magdalena Andersson träffade kommun- och skolledning och personal på Sörgårdens förskola. På bilden från vänster: Magdalena Andersson, Maria Hedin (S), ordförande i barn- och ungdomsnämnden, Stigert Pettersson, barn- och ungdomschef, Annika Karlsson, förskolechef och Loredana Tonnby och Maria Blomqvist, båda förskollärare.

Idag gästade finansminister Magdalena Andersson Hylte kommun och Sörgårdens förskola. Syftet med besöket var att föra en dialog om hur regeringens politik påverkar kommunen och se exempel på vad välfärdsmiljonerna från riksdagen använts till.

I september invigdes två nya avdelningar på Sörgårdens förskola i centrala Hyltebruk. Nybyggnationen var ett resultat av det ökade behovet av platser inom barnomsorgen och finansierades helt av välfärdsmiljonerna från riksdagen. Idag gästade finansminister Magdalena Andersson Sörgården för att samtala med kommunledning och personal. Maria Hedin (S), ordförande i barn- och ungdomsnämnden, tog emot.
- På ett år har vi utökat med 110 platser inom barnomsorgen på fem orter och vi har behov av ytterligare ett 70-tal platser. Det är mycket för en liten kommun som Hylte. Satsningen är den största vi gjort och har finansierats helt med statsbidraget, så det var välkommet.
- De var bra att de kom till användning, svarade Magdalena Andersson.

Ovärderligt stöd

Under det närmare en timme långa besöket berättade personalen på Sörgården om förskolans verksamhet, om integrationsarbetet och den digitala resan som skolan nu gör. En rundvisning på skolan hanns också med.
- Det är roligt att få visa upp vår verksamhet och berätta om hur vi jobbar. Vi är väldigt stolta över arbetet som görs här på skolan och då särskilt över hur vi tillsammans jobbar med språk och integration. Vårt arbete med integrationsvärdar i Hylte kommunen är oerhört värdefullt. Vi ser inte hur vi skulle klara oss utan deras stöd. Dessa tjänster är statligt finansierade och ett fint komplement i både barnbemötande och i introduktionen av föräldrar, berättar Annika Karlsson, förskolechef på Sörgården.
- Det låter helt fantastiskt. Vilken bra idé att använda integrationsvärdar. Jag förstår att det måste vara ovärderligt både språkligt och kulturellt, konstaterar Magdalena Andersson.

Positivt samarbete

Magdalena Andersson var även nyfiken på hur kommunen hanterar rekryteringen av utbildad personal till förskolan.
- Det är svårt även här hos oss. Vi har en förskolelärare i varje arbetsgrupp tillsammans med en barnskötare och ytterligare två övrig personal. Vi arbetar tätt tillsammans och lägger upp gemensamma mål, samarbetar och drar nytta av varandras kunskaper och intressen, berättade Loredana Tonnby, förskollärare.
- Vi försöker också att använda det digitala som ett komplement i det vi gör. Kommunen har utrustat våra förskolor och skolor med digital teknik och satsat på utbildning av personalen så nu har vi börjat vår digitala resa, säger Maria Blomqvist, förskolärare.

Kommunen har även köpt en uppdragsutbildning som förhoppningsvis kommer igång höst där befintlig personal får chansen att vidareutbilda sig inom yrket.
- Så pengarna gör nytta, konstaterar Ronny Löfquist (S), kommunstyrelsens ordförande.Kontakt