Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Publicerad

Extrainsatt möte i barn- och ungdomsnämnden med anledning av Rydöbruks förskola och skola

Idag, den 16 maj, har barn- och ungdomsnämnden samlats för ett extrainsatt möte med anledning av utredningen om framtiden för förskolan och skolan i Rydöbruk. På tidigare nämnd, den 25 april, presenterades utredningen och sedan dess har det funnits tid för diskussion i de politiska partierna.

Med hänsyn till det ekonomiska läget har barn- och ungdomsnämnden beslutat att lämna förslag till kommunfullmäktige om att förskolan och skolan i Rydöbruk ska läggas ner och att kommunstyrelsen ska få i uppdrag att utreda möjliga framtida användningsområden för skolbyggnaderna. På nästa kommunfullmäktige, den 13 juni, kommer nämndens förslag att hanteras. Det är kommunfullmäktige som tar slutgiltigt beslut om förskolans och skolans framtid. Kungörelse för kommunfullmäktige publiceras på hylte.se en vecka innan sammanträdet äger rum.

Protokoll för dagens extrainsatta möte finns att läsa här: https://www.hylte.se/kommunpolitik/protokoll/barnochungdomsnamnden.4.3ad038fe152780f5f9d186.html Länk till annan webbplats.

Kontakt