Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Extra budget beslutad och 41 ledamöter även nästa mandatperiod – Sammanfattning av kommunfullmäktige 21 oktober 2021

Under torsdagens sammanträde i Forum fattade kommunfullmäktige beslut om den extra budget på totalt 10 miljoner kronor för innevarande år som Framtid Hylte lagt fram. Förslaget röstades igenom vilket betyder att omsorgsnämnden får 6,2 miljoner, barn- och ungdomsnämnden 2,8 miljoner och kultur- och folkhälsonämnden 1,0 miljon ytterligare till årets verksamhet.

Under mötet godkändes även delårsbokslutet för 2021 och den nya arbetsmiljöpolicyn. Kommunfullmäktige valde också att officiellt avsluta de vänortssamarbeten som kommunen tidigare haft med en kommun i Estland och en Polen.

Viss debatt blev det inför beslutet om antal ledamöter för kommunfullmäktige under den kommande mandatperioden (2022 till 2026). Den styrande majoriteten i Framtid Hylte ville behålla det nuvarande antalet med 41 ledamöter (vilket därmed också var kommunstyrelsens förslag), Centerpartiet och Moderaterna yrkade på en minskning till 39 ledamöter samtidigt som Sverigedemokraterna ville se en större minskning till 31 ledamöter.
Kommunstyrelsens förslag om 41 ledamöter vann omröstningen, men de tre oppositionspartierna reserverade sig alla till förmån för sina egna förslag.

Inkomna motioner

Utreda minskning av antalet ledamöter i kommunfullmäktige
Sverigedemokraternas motion om att utreda en minskning av antalet ledamöter i fullmäktige ansågs besvarad då kommunfullmäktige under samma möte fattade beslut om antalet ledamöter i fullmäktige inför kommande mandatperiod.

Nattvandring
Centerpartiets motion om att ge föreningsbidrag till föreningar som nattvandrar avslogs. Tidigare under mötet hade dock fullmäktige godkänt att lägga till en tidigare motion i samma ämne som ett pågående ärende som återredovisas till kommunfullmäktige.

Placering av minderåriga i äktenskap
Sverigedemokraternas motion om att ansvarig nämnd ska få i uppdrag att tillse att inga minderåriga som påstår sig vara gifta ska placeras hos sina makar av socialtjänsten, samt att rapportera till fullmäktige hur många minderåriga som påstått sig vara gifta och placerats hos sina makar de senaste fem åren avslogs.

Mer närproducerat i Policy för matglädje i Hylte
Centerpartiets motion om att ändra i kommunens policy för matglädje i Hylte för att öka fokus på lokalt producerade kött- och mejeriprodukter antogs.

Införa syskonförtur på kommunens förskolor
Sverigedemokraternas motion om syskonförtur till kommunens förskolor avslogs.

Alla handlingar inför mötet går att läsa här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt