Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Endast vaccinerad personal i omsorgsnära arbete

Idag beslutade Hylte kommuns personalutskott att föreslå kommunstyrelsen att Hylte kommuns avsikt är att endast medarbetare som vaccinerats mot covid-19 ska utföra omsorgsnära arbete. Detta för att begränsa framtida smittspridning av covid-19 hos särskilt utsatta grupper. Förändringen ska genomföras inom ramen för gällande lagar och avtal.

Vaccinationskrav och omfördelning av arbete

Hylte kommun har undersökt vilka förutsättningar kommunen som arbetsgivare har inom ramen för gällande lagar och avtal att genom vaccination säkerställa en tillfredsställande patientsäkerhet inom omsorgskontorets verksamhet. Idag beslutade personalutskottet att föreslå kommunstyrelsen att avsikten är att när så är möjligt införa ett vaccinationskrav i samband med nyrekrytering av omsorgspersonal och att omfördela arbetsuppgifterna hos befintlig personal så att endast vaccinerad personal utför arbetsuppgifter som är omsorgsnära för särskilt utsatta grupper.
– Det är vår ambition att all personal som jobbar omsorgsnära ska vara vaccinerade. Det innebär att vi kommer att behöva tänka om och omfördela arbetsuppgifter för den personal som av olika anledningar inte vill eller kan vaccinera sig, säger Jörgen Lövgren, ställföreträdande omsorgschef.

Bedömning från fall till fall

En arbetsgivare kan inte tvinga en arbetstagare att vaccinera sig mot covid-19. Bedömningen är dock att det inte finns några hinder mot att vid exempelvis en nyanställning efterfråga huruvida en potentiell arbetstagare är vaccinerad eller om hen kan uppvisa ett vaccinationsintyg. Bedömningen är också att arbetsgivaren, inom arbetsledningsrätten, kan omfördela arbetsuppgifter och omorganisera så att endast vaccinerad personal utför det omsorgsnära arbetet, detta för att säkerställa patientsäkerheten.
– Vi kommer att göra en bedömning från fall till fall utifrån vilka arbetsuppgifter som ska utföras, säger Jörgen Lövgren.

Patientsäkerheten i fokus

Kommunledningen gör bedömningen att omsorgskontorets verksamhet kan innefatta sådana arbetsuppgifter där ett krav om vaccination mot covid-19 är berättigat. Dock är denna fråga ännu inte rättsligt prövad.
– Under pandemin har vi inom omsorgen varit tidigt ute med att införa olika skyddsåtgärder för att höja patientsäkerheten, både vad det gäller utrustning och rutiner. Vi arbetade även tillsammans med regionen för att så snabbt som möjligt erbjuda vaccination till våra äldre. Vi känner att vi även behöver vara tidigt ute i frågan om vaccinationskrav, säger Jörgen Lövgren.

Kontakt