Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Digital teknik ska öka patientsäkerheten i Hylte

Hylte kommun är en av parterna bakom projektet Digga Halland. Målet är att stärka den digitala kompetensen hos omsorgspersonal. För detta arbete har Hylte kommun tillsammans med de övriga halländska kommunerna, Region halland och Högskolan beviljats 21 miljoner kronor.

Alla inblandade partners och dess personal kommer att få ta del av korta utbildningsmoment via webben, så kallade Nano-utbildningar, som syftar till att öka kunskapen kring digital teknik och hur det kan skapa möjligheter och värde inom omsorgen. Utöver en gemensam webbutbildning kommer deltagarna att träffas för att utbyta idéer, tankar och erfarenheter kring hur digital teknik lämpligen kan användas i den egna verksamheten. Exakt hur utbildningen kommer att ske är under planering.

Projektet består av arbetspaket, där varje kommun har sitt specifika projekt för att stärka den digitala kompetensen. Hylte kommuns projekt avser till att kvalitetssäkra och patientsäkra läkemedelshantering för vård och omsorg genom en digital signerings-app.

- En av de vanligaste orsakerna för avvikelser inom vården är feldosering av läkemedel. Utebliven eller för mycket medicin kan ge förödande konsekvenser för patienten.Vi behöver därför hitta nya sätt att kvalitetsäkra vår hantering av läkemedel för patientsäkerhets skull”, säger Cecilia Harley, medicinskt ansvarig sjuksköterska vid Hylte kommun.


Digital app för ökad säkerhet

Genom en digital signerings-app hoppas man att man kan minska feldosering av läkemedel, förbättra systematiken och processen kring inom omsorgen. En stödgrupp för digitalisering och en ansvarig processledare kommer att stötta utveckling, innovation, processledning och implementering av digitala verktyg och arbetsmetoder under projektets gång, men som man även ser blir en naturlig del av omsorgsverksamhetens vardagliga arbete.

- Det känns fantastiskt att vi börjar få till en mer strukturerad process av digitalisering inom Hylte kommuns omsorgsverksamhet, som idag står inför de tuffaste välfärdsutmaningarna i framtiden.

- Detta projekt är ett gott exempel på hur digitalisering och verksamhet kan samarbeta utifrån behov där digitalisering blir redskapet för att skapa ett värde och nytta för patienten, säger Madeleine Solenhill, digitaliseringschef.


Omsorg med digital teknik

Omsorgskontoret har nu påbörjat en gedigen satsning på digitalisering där, utöver Digga Halland, det pågår en hel del arbete med att ta fram metoder för hur omsorgen ska jobba framgångsrikt med digitalisering. Exempelvis satsar omsorgskontoret genom att förlägga en undersköterskas ordinära arbetstid under två dagar i veckan, på strategiskt arbete tillsammans med Hylte kommuns digitaliseringsenhet för att ta fram ytterligare behov för digitalisering.

- Att ha omsorgspersonal delaktiga i framtidens digitalisering är en självklarhet för att anpassa framtidens vård och omsorg efter såväl omsorgstagarens som personalens behov och önskemål. Detta bidrar i sin tur till ökad digital kompetens hos personalen, säger Madeleine Solenhill.- Vi ser detta som en investering för framtiden. Vi måste jobba med digitalisering för att klara framtidens utmaningar med kompetensförsörjning inom omsorgen som innebär att vi blir färre som måste ta hand om fler, säger Berit Svensson Winbladh, omsorgschef Hylte kommun.

Kontakt