Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Digga Halland börjar sin digitala resa med vård- och omsorgspersonalen

Projekt Digga Halland

Via projektet Digga Halland har nu en resa påbörjats där personalen inom vård och omsorg i Halland kommer att vara med och skapa morgondagens digitala arbetsplats. Syftet är att stärka personalens ställning på arbetsmarknaden.

Digga Halland är ett halländskt samverkansprojekt där kommunerna i Halland, Region Halland och Högskolan i Halmstad samverkar med finansiering från Europeiska socialfonden. Projektet ska öka den digitala kompetensen inom vård- och omsorgssektorn.

Projektet håller på fram till våren 2020 och nu är det dags för projektets genomförandefas. Digga Halland består av olika delprojekt där några regiontäckande insatser, som exempelvis en webbutbildning för personalen, ska genomföras.

Läs hela nyheten från Högskolan Halmstad Länk till annan webbplats.

Information Projekt Digga Halland Länk till annan webbplats.

Delprojekt i Hylte kommun

Inom ramen för projektet Digga Halland planerar Hylte kommun ett lokalt delprojekt. Delprojektet handlar om att ta fram ett digitalt verktyg för kvittering av insatser inom vården. Syftet är att skapa en trygghet inom vård och omsorg, minska avvikelser i insatser enligt HSL (Hälso- och sjukvårdslagen) samt förbättra arbetsmiljön för medarbetarna. När projektet har påbörjats kommer det att publiceras mer information på Hylte.se.

Vårt smarta Hylte

Inom kort kommer sidan ”Vårt smarta Hylte” att publiceras på Hylte.se. Där kommer du kunna följa Hylte kommuns digitala resa, arbete och olika projekt.

Kontakt