Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Branschmatch Hylte - en mötesplats för företag och arbetslösa nyanlända

Fredrik Swärdh, som är utbildningssamordnare i Hylte kommun, är en av initiativtagarna till ”Branschmatch Hylte”. En del i det här nya konceptet är att ha branschträffar på lokala företag så att företagare och nyanlända kan mötas.

Nu tar Hylte kommun nya tag för att påskynda de nyanländas etablering i samhället och korta deras väg till arbetsmarknaden genom utbildning, praktik och jobb. Länsstyrelsen har tilldelat kommunen 429 285 kronor för projektet ”Branschmatch Hylte”.

Redan idag genomförs flera insatser för att öka anställningsbarheten för nyanlända som kommit till Hylte kommun. Det finns olika sysselsättningsprojekt, vägledning till arbete och studier, praktiksamordning samt kurs i arbetsmarknadskunskap med mera.

Det som saknas är en arena där företag med rekryteringsbehov och nyanlända utan arbete kan träffas. Nu ska detta ändras med hjälp av projektet ”Branschmatch Hylte”.

Branschträffar och studiebesök

I projektet kommer det att arrangeras både branschträffar och studiebesök. Studiebesöken blir på företag och verksamheter där det råder brist på kvalificerad arbetskraft. Tanken är att bjuda in nyanlända som har rätt bakgrund eller intresse att utbilda sig inom yrket.

Branschträffarna kommer att anordnas en gång i månaden. De ska hållas på företag som är i behov av att rekrytera personal. Branschträffarna kommer att planeras noggrant och både företagen som ska delta och de nyanlända får förbereda sig. Vid själva träffen blir det en presentation av den aktuella branschen för det tillfället och sedan får 3-4 företag berätta om sig och sina rekryteringsbehov. Därefter blir det matchningssamtal mellan företag och deltagare. Förhoppningsvis leder det till praktik eller rekrytering alternativt att personen får veta vilka utbildningsvägar som behövs för att kunna bli anställningsbar.

– Kompetensförsörjning är bland det viktigaste som arbetsgivarna brottas med. Som det är nu skriker alla branscher efter folk, säger Fredrik Swärdh, som är utbildningssamordnare i Hylte kommun och en av initiativtagarna till ”Branschmatch Hylte”.

Lär om varandra

Genom studiebesöken och branschträffarna får företagen i kommunen möjlighet att komma i kontakt med gruppen nyanlända för att på så sätt hitta framtida arbetskraft. De får även bättre kunskaper om vad för kompetenser det finns bland de nyanlända och vilka insatser och stöd de kan få om de vill anställa.

För de nyanlända innebär dessa träffar att de kan möta representanter från lokala företag i den bransch som de har utbildning i eller erfarenhet av. De lär sig vilka krav som ställs på utbildning och vilka möjligheter de har att få arbete. Det ökar också deras möjlighet att få någon form av praktik eller anställning.

– Det är bra att ett större antal personer får komma ut och se verkligheten på olika arbetsplatser och får reda på vilken framtid som finns i olika branscher.

Fortsättning efter projektets slut

”Branschmatch Hylte” är ett projekt som startade upp i november 2017 med förberedelser. Från 1 januari till 31 oktober 2018 anordnas både branschträffar och studiebesök. Därefter kommer en utvärdering att genomföras och hela tanken är att också ta fram en plan för hur det här ska kunna bli ordinarie verksamhet efter projektets slut.

Målet med projektet är att påskynda de nyanländas etablering i samhället och korta deras väg till arbetsmarknaden genom utbildning, praktik och jobb. Och det första steget är att låta de nyanlända och företagen träffas.

– Vi provar ett nytt sätt att få nyanlända och Hylteföretag att hitta varandra och att det sker i olika branscher, säger Fredrik Swärdh avslutningsvis.

Kontakt