Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Boost Hylte blir Folkhälsa i Hylte

Inom kort byter Hylte kommuns konton för Boost Hylte namn i sociala medier. På Facebook och Instagram kommer de istället att heta Folkhälsa i Hylte och bredda inriktning till personer i alla åldrar med intresse för hälsa och välmående.

Karin Lövgren har tidigare haft ansvar för Boost Hylte med uppdraget att främja psykisk hälsa bland gruppen unga vuxna. Nu förändras hennes uppdrag och hon övergår till att bli en av två hälsoutvecklare på Örnahallens hälsocenter. Hon berättar att det nya uppdraget innebär ett hälsofrämjande arbete riktat mot kommunanställda, kommuninvånare och företag.

– Jag kommer ha fortsatt ansvar för kommunens förebyggande ANDTS-arbete (alkohol, narkotika, dopning, tobak, spel om pengar). Jag kommer också fortsatt ansvara för folkhälsofrågor vilket innebär omvärldsbevakning, att genomföra föreläsningar och kunskapsspridning. Det är anledningen till att vi väljer att omvandla Boost Hylte på sociala medier till ”Folkhälsa i Hylte”.

Boost Hylte startades 2014 av Hylte kommun, Region Halland och Leader Halland, som ett hälsofrämjande projekt för målgruppen unga och unga vuxna i åldern 15–30 år. Syftet med projektet var att öka unga vuxnas tilltro till framtiden och den egna förmågan, visa på möjligheter med att bo och verka i Hylte kommun och skapa ett mer positivt samhällsklimat lokalt. Efter några år övergick Boost Hylte från att vara ett projekt till att ingå i den ordinarie verksamheten.

Men vad blir då skillnaden för era följare när kontot byter namn? Karin Lövgren berättar.
– Vi breddar inriktningen från ett specifikt ungdomsfokus till en bred målgrupp där alla, oavsett ålder, som är intresserade av folkhälsa på ett eller annat vis ska känna sig välkomna. Jag tror och hoppas att våra följare kommer att känna igen sig även i fortsättningen och vilja hänga kvar i förändringen.

Tidigare har unga Hyltebor kunnat höra av sig och önska aktiviteter, försvinner den möjligheten nu?
– Möjligheten för unga att påverka eller komma med idéer finns alltid genom Hylte kommuns fritidsgård eller ungdomssamordnare, men mitt uppdrag kommer inte bestå av att arrangera event specifikt för och med unga och unga vuxna längre. Jag får passa på att säga tack till alla de fantastiska ungdomar jag mött och hoppas att deras driv och engagemang kan fångas upp på annat håll eller inom vår nya inriktning.

Fakta: Beskrivningen av Folkhälsa i Hylte på Facebook och Instagram lyder enligt följande: Kontot syftar till att sprida kunskap och information inom folkhälsoområdet. Kontot ska lyfta händelser med koppling till folkhälsa i Hylte kommun, samt skapa dialog, främja samarbeten och dela information som är av intresse för kommunens verksamheter och invånare.

Om du följer Boost Hylte kommer du automatiskt att följa med i förändringen. Annars kan du söka på ”Folkhälsa i Hylte” på facebook och/eller instagram för att hitta kontot och börja följa.

Karin Lövgren

Karin Lövgren

Kontakt