Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad 2019-02-26

Bokslutet visar minus 14 miljoner

Hylte kommun visar ett negativt resultat i sitt bokslut för 2018 med 14 miljoner kronor. Kommunstyrelsens ordförande Ronny Löfquist (S) låter sig inte nedslås av de negativa siffrorna utan talar om en positiv mandatperiod med flera viktiga investeringar i kommunen.

Under dagens presskonferens berättar kommunstyrelsens ordförande Ronny Löfquist (S) om fyra år med en stärkt ekonomi. Mellan åren 2015 och 2018 visar kommunen ett resultat om 82,4 miljoner. Det är goda siffror som kommer väl till pass nu när bokslutet visar ett underskott.
- Det här är ett bokslut för 2018 men också för Framtid Hyltes första mandatperiod. Vi har haft en god ekonomisk utveckling där vi lyckats skapa en stark reserv att använda i sämre tider. Soliditeten har ökat från 27,4 till 35, 4 procent och vi har inte lånat en krona till alla investeringar vi gjort. Förutsättningarna var goda när vi gick in i 2018. Vi hade en stark budget och starka reserver även om vi fick ett svagt resultat.

Investeringar med egna medel

Under mandatperioden har kommunen gjort investeringar för totalt 207 miljoner kronor och minskat låneskulden med 44 miljoner kronor. Under 2018 har man bland annat renoverat Unnaryds skola för 23,7 miljoner kronor, byggt en ny konstgräsplan för 5,5 miljoner och en bro över Västerån i Kinnared för drygt tre miljoner.
- Vi har investerat inom skola och fritid. Personligen glädjer jag mig lite extra för bron över Västerån i Kinnared där vi, tillsammans med det lokala näringslivet, byggde en säker överfart för skolbarnen i Kinnared.

Stort underskott i nämnd

I bokslutet för 2018 visar flertalet av kommunens nämnder ett positivt resultat. De som sticker ut rejält är barn- och ungdomsnämnden som går back 42,3 miljoner kronor och omsorgsnämnden som visar ett underskott om 6,3 miljoner kronor. Totalt visar bokslutet för 2018 ett negativt resultat med 14 miljoner kronor.
- Fyra miljoner av omsorgsnämndens negativa resultat kommer till följd av att kostnaden för LSS (Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade) mer än fördubblats. Den frågan måste lösas på riksnivå. Kommunerna ska inte ta över statens kostnader.
- Vad det gäller barn- och ungdomsnämnden har verksamheten vuxit kraftigt sedan 2014. Nu behöver nämnden anpassa verksamheten och komma i budget.

Ronny Löfquist (S) ser positivt på kommande års ekonomiska resultat. Ett förslag om ett nytt utjämningssystem 2020 beräknas ge sju miljoner extra och statsbidraget om likvärdig skola faller ut 2019 med 14 miljoner kronor extra.

Kontakt