Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Publicerad 2020-07-31

Boka tid vid besök på äldreboenden

Nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten ger anhöriga en ökad möjlighet att besöka sina nära och kära på kommunens äldreboende. Dock bör besöken ske under kontrollerade former för att inte riskera ny smittspridning.

Smittspridningen av covid-19 i Halland är fortsatt låg. Senaste siffrorna visar på 1768 bekräftade fall, fyra personer vårdas på sjukhus varav en person på intensiven. Även i Hylte kommun har smittspridningen bromsat in, siffran för antalet bekräftade fall har inte ökat under den senaste månaden utan ligger kvar på 39.

I Hylte kommun fortsätter arbetet med att försöka begränsa smittspridningen i samhället och i de kommunala verksamheterna. Inför höstens skolstart förs en dialog med Hallandstrafiken om pendlingen till och från kommunen, samtidigt besöker samhällsbyggnadskontorets medarbetare badplatser, caféer och restauranger för att säkerställa att folkhälsomyndighetens rekommendationer följs. Inom äldreomsorgen försöker man säkerställa att besöken på boendena sker på ett säkert sätt.

Viktigt att begränsa smittspridningen

För närvarande finns inga bekräftade fall av covid-19 inom äldreomsorgen i Hylte kommun. Det är goda resultat som vi alla vill behålla. För någon vecka sedan lättade Folkhälsomyndigheten på restriktionerna om besöksförbud inom äldreomsorgen.
– Den sociala kontakten är naturligtvis viktig, den vill vi inte motverka på något sätt, men det är viktigt att besöken sker på ett säkert sätt, säger Sophia Lehnberg, medicinskt ansvarig sjuksköterska i Hylte kommun.

Besöksförbudet inom äldreomsorgen kvarstår, dock har Folkhälsomyndigheten nu lättat upp restriktionerna något och medger undantag från förbudet. Närstående som vill besöka någon på äldreboendet ska kontakta ansvarig enhetschef för bedömning om det är lämpligt och när det i så fall kan ske.
– För besök inomhus kan det finnas behov av besök i samband med vård i livets slutskede eller besök för att lindra oro hos en anhörig. Alla besökare måste naturligtvis vara friska och det är enhetschefen som avgör om och när besöket är lämpligt, säger Sophia Lehnberg.

Även besök utomhus behöver bokas

När den som vill besöka har fått en tid av enhetschefen informeras personalen som sedan tar emot den besökande och ger information om distansering och instruktioner om handdesinfektion och eventuell skyddsutrustning.
– Utomhus på våra äldreboenden finns angivna platser där umgänget kan ske på ett säkert sätt. Även vid besök utomhus måste den anhöriga höra av sig till enhetschefen på boendet, så hjälper personalen sedan till med både information och att se till att de boende kan komma ut, säger Sophia Lehnberg.

Även sociala aktiviteter och arrangemang på kommunens boenden är nu tillåtet förutsatt att de genomförs så att det är möjligt att hålla den sociala distanseringen.

Kontakt