Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Beslut om tillfälligt stängda verksamheter och framflyttade event

I Hallands län finns nu 31 bekräftade fall av coronavirus (covid-19). Hylte kommun har idag gått upp i stabsläge och sammankallat krisledningsgruppen som fattat flera beslut i syfte att skydda utsatta grupper och minimera smittspridning.

I likhet med övriga halländska kommuner avråder kommunen nu från besök till Hyltes särskilda boenden, Malmagården, Sjölunda och Höstro. Det gäller även för besök till gruppbostäder enligt LSS. Detta i samverkan med regionen för att förekomma smittspridning i Halland och för att skydda känsliga grupper, så som äldre och multisjuka. Följande rekommendation från regionen gäller nu även i Hylte kommun:

 • Om man är sjuk måste man hålla sig hemma.
 • Om möjligt undvika fysiska besök hos inneliggande patienter och på äldreboenden genom att ha kontakt på andra sätt exempelvis via telefon och e-post.
 • Om det inte går att undvika besök ska man vara fullt frisk. Detta gäller även vid lättare luftvägssymtom (som förkylning och hosta).
 • Alla invånare behöver iaktta extra noggranna hygienrutiner (handtvätt, hosta/nysa i armvecket)

Verksamheter stängs tillfälligt

Kommunen stänger även följande verksamheter tillfälligt:

 • Dagcentralerna (dagcentralerna på Malmagården, Sjölunda och i Unnaryd är stängda från och med 13 mars och tills vidare) 
 • Daglig verksamhet enligt LSS
 • Den öppna dagverksamheten på de tre särskilda boendena
 • Dagverksamhet för människor med psykisk ohälsa
 • De fyra mötesplatserna inom Frivillig verksamheten (Torup, Rydöbruk, Hyltebruk och Unnaryd)

Event arrangerade av kommunen flyttas fram

För att säkerställa bemanningen i kommunens verksamheter har krisledningsgruppen beslutat att häva överstidsstoppet tills vidare. Kommunen väljer nu även att flytta fram ej nödvändiga evenemang i syfte att skydda utsatta grupper genom att minimera smittspridningen i samhället. Detta gäller:

 • Seniormässan, 17:e april
 • Workshop gällande kommunens tillväxt- och utvecklingsstrategi, 25 mars
 • Öppet hus på räddningstjänsten, 24 mars

De fattade besluten är ett första steg i arbetet mot smittspridningen av coronaviruset. Nu förbereder organisationen för olika scenarier för att säkerställa framför allt bemanning inom samhällsviktiga verksamheter som exempelvis omsorg, skola och förskola och VA. Imorgon förmiddag, fredag, samlas alla kommunens chefer för att samverka kring det fortsatta arbetet.

Mer information

Hylte kommun arbetar aktivt med frågan tillsammans med ansvariga myndigheter och andra kommuner. All information utgår från Folkhälsomyndigheten eller annan ansvarig myndighet. Folkhälsomyndigheten har tagit fram råd och rekommendationer för hur ett fall av misstänkt infektion ska hanteras för att förhindra smittspridning och även om hur exempelvis medarbetare eller elever i kommunens skolor ska agera om de varit på resa i områden med smitta. Dessa råd och annan viktig information hittar du via kommunens webbplats. Du hittar den dels via en puff på startsidan för hylte.se, dels via länken nedan.

Hylte.se/coronavirus Öppnas i nytt fönster.

Kontakt