Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad 2019-02-26

Beslut om minskade kostnader med 39 miljoner

Barn- och ungdomskontoret ska minska sina kostnader med 39 miljoner till och med utgången av 2020. Det beslutade en majoritet i barn- och ungdomsnämnden under sammanträdet i eftermiddag. Exakt var besparingarna ska tas lämnar nämnden till respektive enhet att avgöra.

- Vi anser att varje chef känner sin verksamhet och är bäst lämpad att se vilka besparingar som kan göras på respektive enhet, säger Maria Hedin (S) ordförande i barn- och ungdomsnämnden.

Beslutet i nämnden följer till stora delar det förslag som arbetsutskottet lade fram för ett par veckor sedan. Om verksamheternas framtida besparingsförslag skulle innebära att hela verksamheter eller hela personalgrupper behöver avvecklas så ska den åtgärden först godkännas av barn- och ungdomsnämnden. Samtliga besparingsåtgärder ska även följas upp av barn- och ungdomsnämnden vid varje nämndsmöte under 2019 och 2020.

Utökad ram

Nämnden beslöt idag att begära att kommunfullmäktige utökar nämndens ram med totalt 33,5 miljoner under 2019 för att täcka de åtgärder som får effekt först 2020 och för att möta ökade kostnader på sju miljoner inom IFO barn och unga. Man beslöt även att avveckla verksamheten i Unnaryd för SFI, vuxenutbildning och gymnasieutbildningen IM och samlokalisera dessa verksamheter i Hyltebruk.

- Besparingen vi gör påverkar inte den tilldelade ramen för 2019. Vi ska minska de extra kostnader vi fått när vi utökat verksamheten, inte göra besparingar på den elev- och barnpeng som vi får baserat på antalet elever inom våra verksamheter, säger Maria Hedin (S).

Kontinuerlig dialog

Under senare år har Hylte kommuns skolor och förskolor växt väldigt snabbt på grund av ett ökat barn- och elevantal. Den utökade verksamheten har till vissa delar finansierats med statsbidrag. När elevantalet återigen börjat sjunka minskar även stadsbidragen. Ordförande Maria Hedin (S) berättar att grundskolan och förskolan de senaste åren anställt 200 nya medarbetare för att möta behovet av det ökade elevantalet, man har även utöka antalet lokaler. Nu behöver verksamheten krympa för att anpassas till budget. Det finns en tröghet i omställningsarbetet som tar tid.

- Vi har påbörjat ett omfattande arbete i nämnden, centralt och ute i verksamheterna för att få en budget i balans. Det arbetet fortsätter och vi kommer att ha en kontinuerlig uppföljning och dialog med verksamheterna för att se att arbetet ger förväntat resultat, säger Maria Hedin (S).

Kontakt