Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Barn- och unga i fokus i Hylte kommuns budget

Hylte kommun budgeterar ett positivt resultat för 2018 med flera satsningar på barn- och ungdomar. Även de äldre och landsbygd och kultur får ta del av satsningen. Avgiftsfria busskort, helgöppna dagcentraler och höjt stöd för hembygdsföreningar är några av dem. Budgeten gäller från och med årsskiftet 2018.

I förra veckan antog kommunfullmäktige en driftsbudget om 620 miljoner kronor för Hylte kommun. Större delen av pengarna går förstås till skola (41%), vård och omsorg (35%) då dessa utgör kommunens grunduppdrag. Pengarna går också till andra områden såsom gator och vägar, räddningstjänst och kultur och fritid. Utmärkande i år är att 3.65 miljoner kronor satsas specifikt på barn- och unga genom avgiftsfri kulturskola, avgiftsfri kollektivtrafik för unga upp till 19 år på samtliga bussar och Krösatåg i Halland och mobil fritidsgårdsverksamhet en dag i veckan i Torup, Unnaryd, Kinnared, Landeryd och Rydöbruk. Samtliga satsningar gäller för 2018. I höst startar även fritidsgården i Hyltebruk.
- Vi lägger en mycket stark budget som klarar alla finansiella mål, där det kanske viktigaste innebär att vi inte heller 2018 kommer att behöva låna några pengar för att klara våra investeringar. Samtidigt genomför viktiga satsningar som kommer många kommuninvånare tillgodo, säger Ronny Löfquist (S), kommunstyrelsens ordförande.

Fokus kultur, hälsa och mat

I driftsbudgeten för 2018 finns även en utökad kulturbudget för fler evenemang och aktiviteter och ett höjt stöd till hembygdsgårdar och vägsamfälligheter. Kommuninvånare över 70 år får avgiftsfri tillgång till träning och bad på Örnahallens Hälsocenter, dagcentralerna i Hyltebruk, Torup och Unnaryd håller öppet även på helger för den som vill äta lunch och delta i den sociala samvaron där. Ytterligare en miljon satsas på maten inom skola och omsorg för att öka andelen ekologiska råvaror från 20% till 50%.

Med egna medel

Kommunens verksamheter finansieras till största delen av kommunalskatt, statsbidrag och avgifter. Resultatet för 2018 visar ett plus på 29,6 miljoner.
- Det är en väldigt positiv budget med många bra satsningar och samtidigt ett bra resultat. Det krävs att vi har ett bra resultat på sista raden varje år för att vi till exempel ska ha råd att finansiera våra framtida investeringar utan att behöva låna pengar. Det klarar vi nu, säger Ulrika Hjorth, ekonomichef.Kontakt