Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Årets pristagare utsedda

Nu har arbets- och näringslivsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden fattat beslut om årets nomineringar för ungdomsledarpris, kulturpris och miljöpris.

Totalt åtta kandidater har i höst nominerats till Hylte kommuns tre utmärkelser, kultur-, miljö- och ungdomsledarpris. I år går ungdomsledarpriset till Jenny Andersson och Mia Grön Robertsson för deras engagemang i Hylte Ryttarförenings ungdomssektion. Kulturpriset går till Per Yngve Bengtsson för hans arbete med Landeryds Järnvägsmuseum och eventet Tågdagarna. Miljöpriset delas ut till biologen Jessica Johansson som arbetar framgångsrikt inom miljörörelsen lokalt och globalt. Pristagarna är underrättade och får ta emot sina priser på årets sista kommunfullmäktige, 28 november.

Motivering

Årets ungdomsledarpris - 2019

Jenny Andersson och Mia Grön Robertsson uppmärksammas för deras engagemang inom Hylte Ryttarförenings ungdomssektion. Deras övertygelse och kreativitet har blåst nytt liv i verksamheten som nu erbjuder mängder av aktiviteter för barn- och unga med hästintresse. De har en positiv, personlig och inkluderande ledarstil som välkomnar barn- och unga till föreningens viktiga arbete i ungdomssektion. Jenny och Mia är utbildade ungdomsledare inom Svenska Ridsportförbundet och väl värda utmärkelsen som Årets ungdomsledare i Hylte kommun.

Årets kulturpris – 2019

Per Yngve Bengtsson har genom ett enastående arbete som kulturentreprenör på landsbygden lett Landeryds järnvägsmuseum och eventet Tågdagarna från motgång till framgång. Han har även bjudit in kulturen att ta en bredare plats i arrangemanget med inslag som fotoutställning, performance, teater och work in progress utställning av residenskonstnär. Per Yngve Bengtsson är väl värd utmärkelsen som Årets kulturpristagare i Hylte kommun.

Årets miljöpris – 2019

Biologen Jessica Johansson lyfter med sin genuina framtoning och breda kunskap den viktiga frågan om hur vi alla påverkar vår miljö både globalt och lokalt. Som utomhuspedagog, naturguide och initiativtagare till aktiviteter som exempelvis Café-planet i Hyltebygden förmedlar hon ovärderlig kunskap inom miljö- och omställningsrörelsen och är en inspiration för många. Jessica har även tagit fram Hallands signaturrätt ”Hallandsrullen” som baseras enbart på närproducerade råvaror. Hon har även visat ett långvarigt engagemang för miljö- och natur samt samhällsverksamheter i Unnarydsbygden, senast som medarrangör i festivalen In to the woods, vilket är en innovativ och miljömässigt hållbar festival med ekologisk mat. Jessica Johansson är väl värd utmärkelsen som Årets miljöpristagare i Hylte kommun.

Så här går nomineringen till

Hylte kommun har delat ut de tre priserna sedan 1980-talet. Susanne Ohlsson, kommunsekreterare, berättar om hur det går till när vinnarna utses och de olika priserna delas ut.

När delas priset ut?
– Priserna delas ut på årets sista sammanträde med kommunfullmäktige, vilket i år är 28 november.

Vem delar ut det?
– Det är ordförande i arbets- och näringslivsnämnden som delar ut kultur- och ungdomsledarprisen, medan samhällsbyggnadsnämndens ordförande delar ut miljöpriset.

Vem väljer vilka som nomineras?
– Enskilda medborgare och föreningar kan nominera till de tre priserna.

Finns det en maxgräns för hur många människor eller organisationer som kan nomineras varje år?
– Nej, det finns det inte. Nämnden tittar på de nomineringar som kommit in, dock är det ingen omröstning utan varje namn på en person, en organisation eller ett företag som kommer in är en nominering och presenteras för nämnden. I år har det kommit in ett drygt 50 nomineringar fördelat på åtta kandidater för de olika priserna. Vinner inte din favorit kan du nominera igen kommande år.

Vem fattar beslut om vem som får priset?
– För kulturpriset och ungdomsledarpriset är det arbets- och näringslivsnämnden som beslutar om pristagare och för miljöpriset är det samhällsbyggnadsnämnden.

Vilka kriterier har man?
– Kulturpris delas ut för förtjänstfullt arbete inom kulturellt eller humanitärt område. Ungdomsledarpriset delas ut till ungdomsledare i en förening som finns med i Hylte kommuns föreningsregister och som bedriver ungdomsverksamhet i Hylte kommun. Ledaren ska vara ett föredöme, både på och utanför arenan, hen uppmärksammas också för sina insatser under träning och för sin vilja att vidareutbilda sig inom ledarskap. Miljöpris delas årligen ut till förtjänstfullt arbete inom miljöområdet i Hylte kommun.

– Genomgående för de olika priserna är att pristagaren måste vara boende eller verksam i Hylte kommun.

Vad avgör?
– Det är de beslutande nämnderna som bedömer vem av de nominerade kandidaterna som bäst uppfyller de olika kriterierna som finns för respektive pris.

När fattas beslut?
– Arbets- och näringslivsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden beslutar om pristagare på sitt sammanträde i november.

När blir det offentligt?
– Besluten blir offentliga när protokollen från nämndernas möten är justerade och nämndernas ordföranden har kontaktat pristagarna och meddelat att de fått utmärklesen.

Kontakt