Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Publicerad

Årets kulturpris, miljöpris och ungdomsledarpris utdelade

Under torsdagens kommunfullmäktigesammanträde lästes vinnarna av årets kulturpris, miljöpris och ungdomsledarpris upp. Miljöpristagaren Charlotte Andersson var även på plats i Forum och mottog sitt pris under sammanträdet.

Charlotte Andersson får miljöpriset, som delas ut av samhällsbyggnadsnämnden, med följande motivering:
”Årets miljöpris går till Charlotte Andersson för hennes idoga arbete med att motverka de invasiva växterna i Hylte kommun. Charlotte har med sitt engagemang bildat opinion, spridit information och handgripligen visat på hur man själv hemma i sitt närområde kan hjälpa till med att minska växternas spridning.

Årets kulturpris, som delas ut av kultur- och folkhälsonämnden, gick till Kristoffer Kabell med följande motivering:
”Som en av de stora drivkrafterna bakom skogsfestivalen Into the Woods har Kristoffer enträget arbetat för att skapa en ny plattform för kultur som verkligen har satt Hylte kommun på kartan. En festival där de traditionella rollerna mellan besökare och artister luckras upp och tar sig nya uttryck. I samband med den första sommaren under pandemin 2020 skapades även en filial till skogsfestivalen, Into the Woods on tour som förde ut kultur, musik och hantverk till olika platser i kommunen på ett mycket uppskattat sätt. Genom sin ständiga nyfikenhet på att driva fram nya sätt för kulturen att ta plats i samhället, tycker kultur- och folkhälsonämnden att Kristoffer Kabell är en mycket värdig mottagare till 2021 års kulturpris.”

Ungdomsledarpriset, som även det delas ut av kultur- och folkhälsonämnden, tilldelades Emma och John Gustavsson. Delar av den nominering som låg till grund för nämndes val av pristagare löd enligt följande:
”När Hylte/Halmstad Volley för ett år sedan startade Volleyvågen i Hylte kommun, anställdes två personer för att sätta igång denna. Det blev då rätt många olika lag som skulle börja och nästan direkt tog Emma och John kontakt med oss. Detta för att de ville hjälpa till och ta över ett lag för att intresset var så stort så våra två anställda ledare hann inte med alla. Men Emma och John ville inte ha en enda krona i ersättning. De ville bara vara med och träna ungdomar (…) Detta gör de med ett glatt humör, med en stor planering och en otrolig vilja till att få alla barn att känna sig hemma i hallen (…) Att hälsa på hos Emma och John när de tränar alla ungdomar, cirka 28 stycken, är enormt roligt för själen.”

Hylte kommun riktar ett stort grattis till årets pristagare.

Kontakt