Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Är du beredd på hårt väder i vinter?

Hård vind, snö och kyla hör vintern till. Meteorologerna studerar och observerar atmosfären för att förutse det kommande vädret. Vad behöver du göra som privatperson? Och vad gör räddningstjänsten? Vi ställde några frågor till Julia Jansson, kommunens säkerhetssamordnare.

De senaste veckorna har det varit väldigt blåsigt väder. Vad gör ni om blåsten når stormstyrka?
– Vid en väderhändelse får räddningstjänsten ett meddelande från Länsstyrelsen att SMHI har utfärdat ett varningsförslag, eller en skarp varning om hård vind för Hylte kommun. Då bjuds vi in till samverkanskonferens med andra aktörer i Halland för att få information om händelsen samt möjlighet att begära extra resurser från andra.
– Efter mötet informerar vi vidare i organisationen så att kommunens olika kontor kan arbeta med förberedande åtgärder för att klara händelsen. Är det en händelse som väntas drabba kommunen på ett omfattande sätt så aktiveras kommunens krisledningsorganisation. Då utser kommunchefen en stabschef som leder en stab att ta fram och prioritera åtgärder som kan leda kommunen genom, och ut ur krisen. Krisledningsorganisationen brukar samlas på räddningstjänsten i Hyltebruk.

Hur arbetar Hylte kommun och räddningstjänsten vid en kris?
– Vi har övergripande krisberedskapsplaner som kan appliceras på olika sorters kriser, de beskriver hur vi ska arbeta och organiserar oss. I det förebyggande arbetet och vid en kris samverkar vi också med Länsstyrelsen, andra kommuner och räddningstjänster i Halland, Region Halland och SOS.

Vilka är det som deltar i arbetet när det blir hårt väder eller annan kris?
– Räddningstjänsten i Hylte kommun utgörs av två deltidsstationer i Hyltebruk och Unnaryd med 35 respektive 17 deltidsbrandmän. Vi har fem heltidsanställda insatsledare som alltid är på plats, men merparten av styrkan blir inkallade. De lämnar då sina ordinarie arbetsplatser för att åka på larm och har då har fem minuters inställelsetid.
– I krisledningsorganisationen ingår medarbetare från kommunens olika kontor som kan bistå med kunskap om exempelvis omsorgen, skolan eller lokaler som kan användas som värmestugor. Vid en kris eller allvarlig händelse behöver alla arbeta tillsammans.

Vad förväntas av mig som kommuninvånare?
– Varje kommuninvånare ansvar att ta hand om sin egendom, sig själv och sin familj. Vid en händelse kommer samhällets resurser att först gå till dem som mest behöver det. Övriga behöver klara sig själva de första dygnen och därför är det viktigt att man har en egenberedskap. Det viktigaste att ha hemma är mat som man kan äta kallt eller tillaga med alternativa tillagningssätt oh naturligtvis vatten för dryck, matlagning och hygien. Alternativa värmekällor är också viktigt så att ni kan hålla värmen, samt möjlighet att ta emot information från myndigheterna; som exempelvis en batteridriven radio.

Hur får jag som kommuninvånare information vid en kris?
– Om det sker en händelse kan du som kommuninvånaren få information på olika sätt. Kommunens ordinarie kanaler som webbplatsen hylte.se och Facebook är platser används även i kris. Vid en händelse kan vi också sända information via TV och radio P4 Halland som har ett särskilt uppdrag som kriskommunikationsplattform. Vi kan vid behov också skicka ut ett VMA (Viktigt Meddelande till Allmänheten). Den skickas ut dels via högtalare i Hyltebruk centralort, men även som ett meddelande till alla mobiltelefoner i utvalt område så vi når personer som befinner sig i hela kommunen.

Hur får jag information om det inte finns el?
– Vid strömavbrott har vi möjlighet att fortsatt kommunicera via radio P4 Halland. För att det ska vara ett bra kommunikationssätt förutsätter detta dock att våra kommuninvånare har en egen krisberedskap med en radio som går på batteri. Vi kan även informera via till exempel affischer och informationsblad. Kommunen kommer även att utse och fatta beslut om fysiska platser runt om i kommunen som ska användas vid kris för att informera kommuninvånarna. Mer informationen om det kommer.

Vilket är ert uppdrag och hur prioriterar ni?
– Räddningstjänsten ska enligt lagen om skydd mot olyckor rädda liv, hälsa och egendom. Detta är vårt uppdrag och det vi jobbar mot i händelse av kris. Vårt främsta fokus är att skydda liv och hälsa. Därför hjälper vi dem som är i en risksituation först, för att sedan säkra samhällsviktig verksamhet som samhället är beroende av. Först efter detta finns det möjlighet för oss att hjälpa andra utsatta. Kommuninvånarna måste därför komma ihåg att varje individ har ett långtgående ansvar att själv ta hand om sin egendom samt förbereda sin familj och sitt hem för de olika händelser som kan hända i vår kommun.

Vilka typer av kriser förbereder ni er för?
– Vi övar varje vecka på våra räddningsstationer i Unnaryd och Hylte. Vi förbereder oss för alla möjliga typer av händelser. Exempelvis brand i byggnad, på industrier eller i skog och mark, olyckor på vägar, arbetsplatser eller i privata hushåll, livräddning på vatten eller is och höga flöden och översvämningar. Vi arbetar även tillsammans med Region Halland vid vissa sjukvårdslarm som vi övar och förbereder oss inför.
– Det finns väldigt många olika sorters händelser och vi försöker vara övade och förberedda på de flesta. Vi har även en etablerad samverkan med räddningstjänster i vårt närområde. När det gäller räddningstjänst finns det nämligen inga administrativa gränser som sätter hinder. Vi kan därför med hjälp av SOS ta hjälp från exempelvis Falkenberg, Halmstad eller Ljungby om dessa finns nära och har möjlighet att hjälpa till.

Förbered dig för oväder

Via länken nedan kan du läsa mer om hur du förbereder dig för tuffa väderförhållanden.

Stormar och oväder – krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Säkerhetssamordnare Julia Jansson sitter på hur vid en packad krislåda med en batteridriven radio, filt, mat, viktiga telefonnummer mm.

Julia Jansson, säkerhetssamordnare, har packat en krislåda som ett förslag till vad den kan innehålla.

Kontakt