Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Arbetet med Landeryd nya skola är nu igång

Kommunfullmäktige i Hylte har beslutat att bygga en ny skola och ett nytt fritidshem i Landeryd för drygt 100 elever. I anslutning till skolan ska det också byggas en ny gymnastiksal. I beslutet finns också en option om att bygga en ny förskola på området.

Skolan ska byggas på Hylte kommuns tomt på Movägen. Under tillväxtutskottets sammanträde den 17 augusti fattade utskottet beslut om att föreslå kommunstyrelsen att påbörja arbetet med detaljplanen.
– Det är viktigt att vi håller ett högt tempo på samtliga processer så att vi kan få skolan färdig så snart som möjligt, säger Ronny Löfquist (S) kommunstyrelsens ordförande.

Kommunchef Emma Gröndahl kommer nu att starta upp detaljplanearbetet tillsammans med representanter för barn- och ungdomskontoret och kultur- och folkhälsokontoret för att samplanera innehåll och utformning av skolan.

– När beslutet nu är fattat kommer vi tjänstepersoner ta ett helhetsgrepp rörande planeringen så att viktiga synpunkter från personal, elever, fackliga representanter, föreningsliv och andra viktiga intressenter inkluderas i processen, säger Emma Gröndahl.

Kommunstyrelsen fattar det slutgiltiga beslutet om att starta detaljplanearbetet den 31 augusti.

Kontakt