Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Arbetet fortsätter framåt på Hässlehultsgatan

Vägskyltar

Hässlehultsgatan är avstängd för genomfart under tiden renoveringsarbetet pågår.

På Hässlehultsgatan i Hyltebruk pågår arbetet med att renovera vattenledningar vilket påverkar framkomligheten för trafik i området.

– Gatan har fått stängas av för genomfart eftersom det vanligtvis är mycket tung trafik som kör där och arbetarna är väldigt utsatta i sitt arbete, berättar Sofia Lennartsson som är projekteringsingenjör i Hylte kommun.

Arbetet på Hässlehultsgatan är uppdelat i tre etapper. I den första etappen från Hässlehultsgatans södra infart fram till Kolaregatan är nu både dricksvatten- och spillvattenledning (avlopp) relinad. Kvar är arbetet med servisledningarna, det vill säga ledningar in till tomtgränser, som påbörjas denna vecka. Arbetet med spillvattenledningen har fortsatt parallellt vilket gör att de har arbetat sig förbi Torsgatan, vilket ingår i etapp två. Man har också lagt tre nya ventiler och en brandpost i korsningen vid Kolaregatan.

– Entreprenören räknar med att arbetet ska fortsätta utan större uppehåll under sommaren. Hela arbetet beräknas vara klart någon gång i slutet av september eller början på oktober.

Kontakt