Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Antagen detaljplan, Sjögård 1:34 m. fl (Torups centrum)

Plankarta To 577

Detaljplanen för Sjögård 1:34 m. fl (Torups centrum) har antagits av kommunfullmäktige 2016-11-24 § 144.

Kontakt