Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Antagandet av detaljplan för Tollsbo 1:19 m.fl. och Givagård 1:16 m.fl.

Samhällsbyggnadsnämnden har antagit en ändring av detaljplan Tollsbo 1:19 m.fl. (Hyltebruk) samt en ny detaljplan för Givagård 1:16 m fl. i Torups samhälle.

Överklagningstiden för detaljplanerna pågår mellan 25 oktober 2021 – 15 november 2021.

Eventuella överklaganden på detaljplanerna ska lämnas skriftligen. I överklagandet ska det anges vilken detaljplan det gäller samt vilken ändring av beslutet som begärs. Tänk på att uppge fastighetsbeteckning samt namn och adress tydligt.

Skrivelsen ska vara inlämnad till Samhällsbyggnadskontoret senast den 15 november 2021.

Hylte kommun
Samhällsbyggnadskontoret
Storgatan 8
314 80 Hyltebruk

Det går även bra att mejla in synpunkter via e-post: sbk@hylte.se.

Mer information om syftet med detaljplanerna, planhandlingar, plankarta, samrådsredogörelse, granskningsutlåtande samt planbeskrivning finns att tillgå på Hylte kommuns webbplats hylte.se under sidan pågående detaljplaner Länk till annan webbplats. (Bygga, bo och miljö > samhällsplanering > pågående detaljplaner) och via länkarna nedan:

Kontakt