Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Antagandehandlingar för Kinnareds Prästgård 1:2 och 1:3

Samhällsbyggnadsnämnden har 2019-05-14 § 53 antagit ny detaljplan för Kinnareds Prästgård 1:2 och 1:3, beslutet är anslaget på kommunens digitala anslagstavla 2019-06-04.

Planen vinner laga kraft om tre veckor från detta datum om ingen överklagan kommer in.

Kommunens beslut överklagas till Mark- och miljödomstolen. Överklagan skickas till Hylte kommun, Plan- och byggenheten, 314 80 Hyltebruk eller SBK@hylte.se

Antagandehandlingar finns tillgängliga på samhällsbyggnadskontoret. Det finns också att ta del av i länken nedan.

Pågående detaljplaner - Kinnareds Prästgård 1:2 och 1:3 - antagandehandlingar Öppnas i nytt fönster.

Kontakt