Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Publicerad

Antagande för detaljplan Västra Hylte 3:13 m.fl.

Samhällsbyggnadskontoret har upprättat ett förslag till detaljplan för Västra Hylte 3:13 m.fl. (Hyltebruk).

Överklagningstiden för detaljplanen pågår mellan 21 december 2021 – 11 januari 2022.

Eventuella överklaganden på detaljplanen ska lämnas skriftligen. I överklagandet ska det anges vilken detaljplan det gäller samt vilken ändring av beslutet som begärs. Tänk på att uppge fastighetsbeteckning samt namn och adress tydligt.

Eventuella synpunkter på planförslaget ska lämnas skriftligen. Tänk på att uppge fastighetsbeteckning samt namn och adress tydligt.

Skrivelsen ska vara inlämnad till Samhällsbyggnadskontoret senast den 11 januari 2022. 

Hylte kommun
Samhällsbyggnadskontoret
Storgatan 8
314 80 Hyltebruk

Det går även bra att mejla in synpunkter via e-post: sbk@hylte.se.

Mer information om syftet med detaljplanen, plankarta, samrådsredogörelse samt planbeskrivning finns att tillgå på Hylte kommuns webbplats hylte.se under sidan pågående detaljplaner Länk till annan webbplats. (Bygga, bo och miljö > samhällsplanering > pågående detaljplaner) och via länken nedan:

Kontakt