Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Ansök om stipendier ur Hylte kommuns skolfond 2016

Det är dags att ansöka om stipendier ur Hylte kommuns skolfond till förmån för elever som är folkbokförda i Hylte kommun.

Tillgängligt belopp för utdelning: 11 167 kr

För år 2016 utdelas stipendier inom följande av fondens ändamål:

  1. Stipendium för fortsatt högre utbildning efter genomgången obligatorisk skola eller gymnasieskola.
  2. Studiebesök och studieutflykter, lägerskolverksamhet, kulturell verksamhet, fritidsverksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål. 

Särskild ansökningsblankett skall användas - ligger i högerspalten under relaterad info - eller fås från Hylte kommuns kontaktcenter, tfn 0345-180 00.

Ansökan märkt "Skolfond" skall vara inkommen och poststämplad senast fredagen den 2 december 2016.

Skicka ansökan till:
Barn- och ungdomskontoret
Storgatan 8 314 80 Hyltebruk


Stigert Pettersson
Barn- och ungdomschef

Kontakt