Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Ansökan om bygglov för tillbyggnad av idrottshall 

Samhällsbyggnadskontoret har fått in ansökan om bygglov för tillbyggnad av idrottshall med padelhall och gym på fastigheten:

Unnaryd 4:57

Åtgärden avviker från detaljplanen då en del av tillbyggnaden uppförs på prickmark, det vill säga mark som inte får bebyggas. Du som anser dig berörd av åtgärden har möjlighet att senast 2021-01-11 komma med skriftliga synpunkter till:

Hylte kommun
Samhällsbyggnadskontoret
Storgatan 8
314 80 Hyltebruk

Eller via e-post: bygglov@hylte.se

Uppge fastighetsbeteckning samt namn och adress.

Handlingar i ärendet finns att tillgå på Hylte kommuns webbplats under pågående bygglovansökningar.

Kontakt