Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation – flera fastigheter

Samhällsbyggnadskontoret har fått in ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation på fastigheterna:

Arvaskog 1:6, Fröslida 1:1, Fröslida 2:1, Kallarp 1:15, Moshult 2:3, Moshult 2:14, Moshult 2:36

Åtgärderna ska utföras i områden som inte omfattas av en detaljplan eller områdesbestämmelser.

Du som anser dig berörd av åtgärden har möjlighet att senast 2021-10-14 komma med skriftliga synpunkter till:

Hylte kommun
Samhällsbyggnadskontoret
Storgatan 8
314 80 Hyltebruk

Eller via e-post: bygglov@hylte.se

Tänk på att uppge fastighetsbeteckning samt namn och adress

Handlingar i ärendet finns att tillgå på Hylte kommuns webbplats på sidan pågående detaljplaner (Bygga, bo och miljö > samhällsplanering > pågående detaljplaner) och via länken nedan:

Kontakt