Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Publicerad 2020-04-06

Ansökan om bygglov för nybyggnad av mast och teknikbod

Samhällsbyggnadskontoret har fått in en ansökan om bygglov för nybyggnad av mast med tillhörande teknikbod

Nädhult 1:5

Åtgärderna ska utföras i områden som inte omfattas av en detaljplan eller områdesbestämmelser.

Du som anser dig berörd av åtgärden har möjlighet att senast 2020-04-15 komma med skriftliga synpunkter till:

Hylte kommun
Samhällsbyggnadskontoret
Storgatan 8
314 80 Hyltebruk

Eller via e-post: bygglov@hylte.se

Uppge fastighetsbeteckning samt namn och adress.

Handlingar i ärendet finns att tillgå på Hylte kommuns webbplats under pågående bygglovansökningar

Kontakt