Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Publicerad 2020-03-30

Tända gatlampor i Nittebo

Samhällsbyggnadskontoret har fått in många felanmälningar gällande gatubelysningen i Nittebo-området i Hyltebruk. Gatlamporna beskrivs att först blinka för att sedan slockna helt. Nu anges de lysa dygnet runt.

Orsaken till detta är ett ljusrelä som behöver bytas ut. För att området inte ska upplevas som otryggt, har samhällsbyggnadskontoret valt att köra belysningen manuellt vilket leder till att det lyser dygnet runt. Enligt ansvarig entreprenör kommer ljusreläet att bytas ut på onsdag.

Kontakt