Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Publicerad

Kontroll av gatubelysning pågår

Vattenfall utför nu en rondering av lyktstolpar i kommunen. Rondering innebär att all gatubelysning i kommunen kontrolleras inför den mörka årstiden och möjliga fel som upptäcks åtgärdas löpande under arbetets gång. Vanligtvis går arbetet fort men om det upptäcks fel av större karaktär kan dessa ta en tid att åtgärda, vilket kan innebära olägenhet för boende och passerande i området. Vi ber er ha överseende med eventuella olägenheter och att belysningen kan tas ur funktion under kortare perioder. Det här arbetet utförs under hög prioritet och enstaka lampor som slocknat kommer att prioriteras ned fram till dess att ronderingen är genomförd.

Kontakta kommunens Kontaktcenter på 0345-180 00 om du upptäcker långvariga avbrott i gatubelysningen.

Kontakt