Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Publicerad

Asfalteringsarbeten i Hyltebruk och Landeryd under veckorna 26 och 27

Under vecka 26, troligtvis den 30 juni till och med 1 juli, kommer Nittebogatan i Hyltebruk att asfalteras om.

Veckan därpå, vecka 27, sker motsvarande arbete på Mossgatan i Hyltebruk samt på en avstickare till Skolvägen i Landeryd. Dessa två sträckor är planerade till den 4 och eventuellt även 5 juli.

Kommunen ber boende och andra som trafikerar dessa sträckor om överseende med de olägenheter dessa arbeten ofrånkomligen skapar. Vi ber också boende och andra att inte parkera på dessa gator under den berörda tiden.

 

Justering av informationen kring sommarens asfaltsarbeten

Redan i slutet på denna vecka, dvs vecka 24 kommer mindre justeringsarbeten att påbörjas på Nittebogatan i Hyltebruk. Resterande arbeten, nytt slitlager med mera, kommer planenligt att utföras 30 juni-1 juli. Även asfaltsarbetet i Landeryd på Skolvägen kommer att ske i månadsskiftet juni-juli.

Mossgatan däremot kommer att skjutas på till hösten, sannolikt till i oktober, då det arbetet ska synkroniseras med att VA-arbete.

Kontakt