Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad 2011-08-03

Vattnet i Unnaryd

Vattenverket har under natten producerat nytt vatten och det rosa färgade vattnet är borta vid vattenverket.
Personal från samhällsbyggnadskontoret kommer på förmiddagen idag försiktigt spola ledningsnätet för att spola bort eventuella rester av det rosa färgade vattnet på nätet. Arbetet med spolningen kommer att ta minst hela förmiddagen idag.

Allmänheten kommer att informeras via kommunens hemsida och via radio när rekommendationen för att inte använda vattnet till mat och dryck hävs.

Kontakter har tagits med toxikolog på Livsmedelsverket, Kemikalieinspektionen och Giftinformationscentralen och för dig som har druckit av vattnet gäller följande:
-Om du fått besvär i munnen eller svalget ska du kontakta läkare.
- Har du däremot druckit av vattnet och inte fått några besvär så kommer där heller inte att uppstå några problem längre fram.

Kontakt